Hvis der ender med at blive bygget en togforbindelse, er borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) helt sikker på, at det bliver en bro. “Ingen vil stemme for en tunnel, der ikke kan bruges til godstog,” siger han. Illustration: Vejdirektoratet

Hvis der ender med at blive bygget en togforbindelse, er borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) helt sikker på, at det bliver en bro. “Ingen vil stemme for en tunnel, der ikke kan bruges til godstog,” siger han. Illustration: Vejdirektoratet

Vejle Fjord:

Togbro eller togtunnel?

Diskussionen for og imod en togforbindelse over Vejle Fjord fortsætter. Beboerne kan bedst acceptere en tunnel

Af
Peter Friis Autzen

Modstanden mod en togforbindelse over Vejle Fjord er stærk. Det kan ses i debatindlæg her i Lokalavisen og på avisens facebookside.
I sidste uge skinnede modstanden også kraftigt igennem, da omkring 200 beboere fra Børkop-/Brejning-området samledes på Comwell Kellers Park i Brejning.
Mødet var egentlig ikke lagt op som et debatmøde for eller imod bro-projektet. Derimod var det et informationsmøde, hvor Vejdirektoratet ville gennemgå de mange faktuelle forhold, der er afdækket i den omfattende VVM-redegørelse.
Men den overvejende holdning fra spørgerne og de mange, der klappede, var, at man ønskede projektet droppet.
Det gælder også mødets ordstyrer, borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).
“Jeg så gerne hele det her projekt sprængt i atomer. Det er jo et vanvittigt projekt - eller i hvert fald vildt,” siger han.
Blandt de fremmødte var der tilsyneladende enighed om en prioriteret modstand:
Første-prioritet er helt at undgå en fast togforbindelse.
Hvis ikke dét lykkes, er anden-priotiteten en tunnel frem for en bro, fordi broen ikke vil forstyrre fjorden og naturen i øvrigt lige så meget som en bro vil.

Det bliver en bro

“Jeg vil allerhelst helt undgå en togforbindelse. Men hvis jeg skal vælge mellem en bro og en tunnel, vil jeg da foretrække en tunnel. Men det her kommer aldrig til at ende med en tunnel,” siger Arne Sigtenbjerggaard.
En tunnel vil nemlig ikke kunne bruges af godtog, fordi den vil have for stejle stigninger i begge ender.
“Og for mennesker i passagertogene vil en tunneltur førles som rutschebanen i Københavns tivoli,” siger Arne Sigtenbjerggard.
“Al min politiske erfaring siger mig, at hvis der bliver bygget en tog-forbindelse. Så bliver det en bro,” siger han.

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) vil helst være fri for en togforbindelse på tværs af Vejle Fjord. Uanset, om det bliver en tunnel eller en bro.

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) vil helst være fri for en togforbindelse på tværs af Vejle Fjord. Uanset, om det bliver en tunnel eller en bro.

Minister er imod projektet

Hvis LA-C-V-regeringen har noget at skulle have sagt i sagen, bliver hele tog-projektet skrottet.
“Som jeg har nævnt tidligere, er det ikke regeringens politik, at der skal være en ny forbindelse over Vejle Fjord - hverken en bro eller en tunnel,” skriver transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en e-mail til Lokalavisen Vejle.
“Men hvis der skulle blive et flertal i Folketinget, som ønsker en ny forbindelse, vil jeg naturligvis respektere det. Hvad angår de mere tekniske spørgsmål - for eksempel vedrørende stigningen i en eventuel tunnel - afventer jeg Vejdirektoratets undersøgelser og indstilling,” skriver han.

Publiceret 21 January 2017 08:00