Der er indvielse af vuggestuen onsdag den 1. februar kl. 15.15-16.30 og alle interesserede er meget velkommen.

Der er indvielse af vuggestuen onsdag den 1. februar kl. 15.15-16.30 og alle interesserede er meget velkommen.

Maria Mikkelsen åbner vuggestue

Nu får børnefamilierne i Kolding Kommune en ny mulighed for at få passet deres børn i en lille og integreret institution

Den 1. januar 2017 åbnede Maria Mikkelsen Børnehave en vuggestue, efter de i oktober sidste år fik godkendelsen fra Kolding Kommune om at etablere vuggestue i samme bygning.  
”Nu bliver vi en integreret institution med både vuggestue og børnehave samlet i et hus, så vi fremover kan tilbyde en samlet løsning til børnefamilierne” fortæller Nina Dalgas, leder af Maria Mikkelsen Børnehave, i en pressemeddelelse.
Børnehaven har i forbindelse med ændringen indrettet 1. salen til vuggestuebørnene samt renoveret husets køkken, så der kan tilberedes mad til både vuggestue- og børnehave børnene.
”Vuggestuen kommer til at have de samme forudsætninger som en kommunal vuggestue. Det vil sige, at prisen bliver den samme og det er inklusiv madordning” forklarer Nina Dalgas.
Børnehaven har kapacitet til 42 børnehavebørn og har på den baggrund fået normeret 10 vuggestuebørn under forudsætning af, at antallet af børnehavebørn reduceres. Det betyder, at man i første omgang ”kun” har taget fire børn ind i vuggestuen og derefter kommer der i april/maj måned fem vuggestuebørn mere, når de store børnehavebørn skal videre i glidende overgang. 
”Vi har allerede 10 tilmeldte vuggestuebørn, men man har mulighed for at sætte kommende vuggestuebørn på ventelisten” slutter Nina Dalgas

Publiceret 26 January 2017 16:20