Teis Bro, fritidskonsulent i Odense Kommune. I baggrunden til venstre kan du den store, tomme grund, hvor skateanlægget skal bygges et sted langs med EALs lagerbygning.

Teis Bro, fritidskonsulent i Odense Kommune. I baggrunden til venstre kan du den store, tomme grund, hvor skateanlægget skal bygges et sted langs med EALs lagerbygning.

Nyt skateanlæg bygges på havnen

Anlæg til en million kroner opføres på tom grund bagved nyt EAL-campus

Af
Emil Hermann

Det er nu afgjort, at Odenses kommende skateanlæg skal bygges på et areal bagved nyt EAL-campus skråt overfor Odense Havn.
I efteråret afholdte Odense Kommune to workshops med byens skatere for at blive klogere på, hvordan den ene million kroner, som by- og kulturudvalget sidste år havde afsat til et nyt skateanlæg, kunne anvendes efter brugernes behov og ønsker.
Disse dialoger er der nu kommet en konkret placeringen ud af. Odense Skateboard Forening, der har været en del af en arbejdsgruppe, som kommunen også tog initiativ til at stifte, er glad for, at anlægget bygges tæt på havnen.
“Først vil jeg lige rose kommunen for, at de har været enormt gode til at inddrage os skatere. I forhold til havnen har vi fundet den mest optimale placering, fordi vi kommer til at have kort afstand til banegården, havnen og campus med 3600 studerende,” siger Simon Haldbo, medlem af Odense Skateboard Forening.
Teis Bro, fritidskonsulent i Odense Kommune og primus motor på projektet, er også svært begejstret over valget på matrikel 17A.
“Anlægget får en super central placering, hvilket var vigtigt for os alle. Men det, der er særligt positivt, det er, at kommunen lige nu arbejder på at få etableret to supercykelstier, der vil omkranse anlægget. 'Stien i den grønne kile' starter ved Byens Bro, løber forbi Erhvervsakademiet Lillebælt og videre til Åløkkeskoven. Derudover forlænger vi Langesøstien frem til Toldbodgade, hvorfra du kan fortsætte til Havnebadet og Byens Ø. Fra forstæderne i Odense N og NV vil du kunne cykle i grønne omgivelser helt ind til banegården. Og for bymidtens og havnens beboere er det oplagt at bruge stierne til gå-, løbe- og cykelture,” siger han.

Anlæg klar til sommer

Det nye skateanlæg forventes at stå færdig til sommer. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, hvordan anlægget skal udformes.
“Sammen med skaterne er vi enige om at bygge et mindre skateareal men med fokus på høj kvalitet. For en million kroner kan du ikke få en stor skatepark, og vi ønsker derfor at bygge et mindre, men kvalitativt skateområde. Der er således også allerede taget initiativ til at skitsere fremtidige udviklingsmuligheder på matrikel 17a, så skatearealet eksempelvis kan udvides i fremtidige etaper,” forklarer han, og fortsætter:
“Desuden kan jeg fortælle, at vi også indkøber og opstiller mobile skateelementer på Byens Ø. Disse vil blive udført i beton og forventes at være placeret på Byens Ø til sommer. Der er afsat 200.000 kr. til projektet.”

Publiceret 26 January 2017 11:30