Ballade i DF

Dansk Folkeparti i Haderslev Kommune er et sjovt parti. I det ene øjeblik kan det på samme tid producere et folketingsmedlem, et regionsmedlem og fire byrådsmedlemmer for i næste øjeblik at ligge i dyb splid med sig selv.

Da byrådsperioden blev indledt, kunne lokalafdelingen råde over fire af 31 byrådspladser, og de to af medlemmerne sad tillige i regionsrådet. Et ønskescenarie for ethvert parti, der kun er halvstort.

Det blev endnu bedre, for efter det efterfølgende folketingsvalg, rykkede et byråds- og regionsmedlem op i Folketinget.

... så alt i den gruppe burde være idel lykke og tilfredshed.

Sådan er det ikke. Bag de lukkede døre er der voldsom ballade i DF.

I baglandet sidder Jon Krongaard, og som formand for lokalforeningen har han helt overtaget styringen. Tre af de fire medlemmer i byrådet er på nippet til at ryge ud i forbindelse med næste valg, hvis de ikke vælger at gå selv - og med næb og klør holder Thies Mathiasen fast i sine stole i både byrådet og regionsrådet.

Jon Krongaard er lokalafdelingens stærke mand - sikker på opstilling til det kommende byrådsvalg og sikker på at blive valgt. Spørgsmålet er, om det også kan lykkes ham at vippe Thies Mathiasen af pinden.

Den interne strid, der netop nu hersker i DF, får ikke mange indblik i, men udover de personlige uoverensstemmelser, der kan være tale om, er der ét forhold, der taler til fordel for Jon Krongaards aggressive fremfærd i baglandet: De fire DF-medlemmer i byrådet har gjort det rigtig skidt. Gennem hele perioden har DF-gruppen alene ageret som Venstre- vasal.

Havkatten Calle

Publiceret 26 January 2017 07:00