Ti borgermøder rundt i hele byen. Det har By- og Kulturforvaltningen taget initiativ til, fordi borgerne vil have et bedre indblik i den forandring, der foregår i hele Odense og ikke mindst i deres egen baghave.

Ti borgermøder rundt i hele byen. Det har By- og Kulturforvaltningen taget initiativ til, fordi borgerne vil have et bedre indblik i den forandring, der foregår i hele Odense og ikke mindst i deres egen baghave.

Mere indblik i byforandringer:

Kommunen inviterer til borgermøder

I løbet af 2017 sætter beboere, foreninger og By- og Kulturforvaltningen hinanden stævne i alle byens lokalområder

I 2017 inviterer By- og Kulturforvaltningen til ti borgermøder rundt i Odenses lokalområder.
Her vil både udviklingen i hele Odense og i de enkelte lokalområder blive belyst. Fokus vil særligt være på det lokale særkende og de muligheder, som områderne byder på. 
Jane Jegind (V), rådmand for By- og Kulturforvaltningen, forklarer om initiativet.
"Flere odenseanere har tilkendegivet, at de gerne vil have et bedre indblik i byens forandring. Ikke mindst den forandring der foregår i deres egen ”baghave”, hvor livet leves. Med møderne håber vi, at vi sammen kan komme nærmere, hvad rammen om det gode liv skal være, og hvordan vi sammen sætter gang i en bevægelse hen mod det. Jeg ser meget frem til møderne og glæder mig," siger Jane Jegind i en pressemeddelelse.

Oplæg og interviews med borgere

På møderne er der først oplæg om Odenses forandring, udviklingen i lokalområderne og det gode liv i almindelighed. Her vil by- og kulturrådmand Jane Jegind og byplanchef Jeanette W. Olsen stå for talerne.
Dernæst bliver en række lokale beboere interviewet om det gode liv i netop deres område.
Efter oplæg og interview åbner en række stande, hvor By- og Kulturforvaltningen fortæller om alt fra det historiske, over byggesager til grønne områder.
Det vil også være muligt at tale med politikerne, samtidig med at blandt andet de lokale foreninger i området står klar ved en stand.
Møderne er også en lejlighed til at blive klogere på lokalsamfundets ildsjæle og på den måde finde ud af, om man selv har lyst til og mulighed for at engagere sig.

Første møde i Bellinge er udsolgt

Første borgermøde med 170 deltagere afholdes tirsdag den 31. januar i Bellinge Idrætscenter med fokus på lokalområderne Bellinge, Højme og Dyrup.
Formålet er dels at informere om udviklingen i Odense og lokalområdet, men samtidig ønsker By- og Kulturforvaltningen at høre borgernes forventninger og forhåbninger til udviklingen og det gode liv. Og der har været rift om de 170 pladser, som allerede en lille uge før mødet er revet væk.
"Vi vil meget gerne i dialog med byens borgere, og derfor glæder det mig utroligt meget, at det er gengældt. Der har været en stor interesse for vores første møde i Bellinge, og jeg håber – og tror – at det vil fortsætte til de kommende møder," siger Anne Velling, direktør i By- og Kulturforvaltningen.
De ti borgermøder foregår alle fra kl. 19.00-21.00 (dørene åbnes kl. 18.30), og de finder sted på følgende datoer:
31. januar - lokalområderne Bellinge, Højme og Dyrup.
9. marts – lokalområderne Munkebjerg, Bymidten, Hunderup
14. marts – lokalområderne Højby, Hjallese, Lindved, Skt. Klemens
28. marts – lokalområderne Tarup, Åløkke, Paarup, Villestofte
8. maj - lokalområderne Agedrup, Bullerup, Seden, Åsum
13. juni – lokalområderne Dalum, Sanderum, Elmelund
29. august - lokalområderne Korup, Ejlstrup, Ubberud, Blommenslyst
26. september - lokalområderne Næsbyhoved Broby, Allesø, Næsby
29. november - lokalområderne Stige, Lumby, Anderup, Søhus, Stige Ø
12. december – lokalområderne Skibhuskvarteret, Skibhusene, Vollsmose
 
Tilmeldingingen foregår på www.odense.dk/detgodeliv, og det er gratis at deltage.

Publiceret 26 January 2017 12:30