Tilhørerpladserne var også ved seneste kommunalbestyrelsesmøde fyldt med motionister. (Arkiv foto).

Tilhørerpladserne var også ved seneste kommunalbestyrelsesmøde fyldt med motionister. (Arkiv foto).

Kamp for motionscenter fortsætter

Motionisterne fra Hvidovre Motionscenter mødte igen op til månedens kommunal-bestyrelsesmøde

Hvordan kan I sidde os overhørig?

Det var et af flere spørgsmål, som et stort hold motionister fra Hvidovre Motionscenter mødte op til det månedlige kommunalbestyrelsesmøde for at få svar på. Motionisterne ønsker at fastholde kritikken af beslutningen om at ændre Hvidovre Motionscenter til at være delvist drevet af de lokale foreninger - mod en angivet kommunal besparelse på 1 mio. kr. - Vi er mange ældre, der benytter Hvidovre Motionscenter. Vi passer ikke ind i de andre centre. Det er derfor, at vi bliver ved med at kæmpe. Sandsynligvis repræsenterer vi et bredt spektrum af alle partier. Så mit spørgsmål er, hvordan kan I sidde så mange borgere overhørig? Påvirker det jer ikke?, sagde Berit Kolko i kommunalbestyrelsens spørgetid. Til det måtte borgmester Helle Adelborg svare, at det naturligvis var svært at overse modstanden mod de planlagt ændringer af Hvidovre Motionscenter, men at hun sammen med de øvrige forligspartier fastholdt beslutningen. - Jeg siger ikke, at nogen slår mønt på sagen og pisker en stemning op, men når jeg har siddet på den anden side af bordet og har tabt en beslutning, så har vi respekteret den og er gået til bordet for at finde en løsning, sagde borgmester Helle Adelborg. Dermed fastholdt Socialdemokraterne, at ændringerne af Hvidovre Motionscenter efter forligspartiernes mening er et nødvendigt onde, der måtte træffes beslutning om, fordi der skulle findes penge for at få budgettet til at balancere. Den argumentation bed ingen af partier eller lister uden for forligskredsen imidlertid på. - Nu får vi at vide, at der først kommer en afgørelse i marts. Man kan håbe på, at det kommer over på den anden side af kommunalvalget, så vi kan finde alternative muligheder. For det burde ikke handle om det latterlige beløb, sagde SF’s Niels Ulsing og refererede til den ene million, som det forventes at spare på at omlægge motionscentret.

Misfoster af et spareforslag

Heller ikke Hvidovrelistens Arne Bech kunne se logikken i borgmesterens argumentation. - I Hvidovre har vi haft en idé om at skabe et center, der ikke er et fitnesscenter, og som der er rigtig god økonomi i for kommunen. Alle sundhedsøkonomiske beregninger viser, at motion er den vigtigste enkeltfaktor mod sygdom. Så det er mangel på respekt for viden, som er evidensbaseret. Og det handler bare om tre overnatninger på et af vores hospitaler, så er de penge brugt, som vi nu sparer ved at have det her tilbud. Det er ikke os, der har behov for at købe nogen med et misfoster af et spareforslag, sagde Arne Bech blandt andet. Og han fik opbakning af Enhedslistens Mogens Leo Hansen, der kaldte ændringen af motionscenter for et decideret uøkonomisk forslag. - Den her beslutning om at fjerne instruktører vil komme til at koste Hvidovre mange flere penge end den million, man siger man vil komme til at spare. Det er derfor ikke en økonomisk beslutning, man har taget her. Det er en uøkonomisk beslutning, der er taget på en ideologisk baggrund, sagde Mogens Leo Hansen. Også det andet af de store partier i forligskredsen, DF, fastholdt imidlertid, at ændringen af motionscentret er et spørgsmål om økonomi. - Vi havde helst været fri for den her beslutning og havde gerne set, at det havde kørt videre, som det har været. Vi har fra DF hele tiden anerkendt den betydning motionscenteret har og vi har bestræbt os på at videreføre det så godt som muligt. Det er da også ærgerligt, at vi ikke har en endelig model klar nu, men vi arbejder på en løsning, der bliver så god som mulig, sagde Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti.key

Publiceret 07 February 2017 08:00