Det vurderes, at et lyskryds på stedet vil ligge for tæt på lyskrydset ved Stilling Landevej/Ladegårdsbakken.

Det vurderes, at et lyskryds på stedet vil ligge for tæt på lyskrydset ved Stilling Landevej/Ladegårdsbakken.

Byråd lynbehandlede lokalplan

På årets sidste hverdag blev den hurtigst behandlede lokalplan nogensinde vedtaget. Zitcom kan nu udvide

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

Fredag 29. december godkendte det afgående byråd på et ekstraordinært møde en lokalplan, der giver mulighed for, at ingeniør- og totalentreprenør-firmaet RBS A/S kan udvide bygningen på Højvangen 4, der har IT-virksomheden Zitcom som eneste lejer.
 

Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen kan udvides til cirka 4.225 m2, cirka det dobbelte af i dag, svarende til en bebyggelsesprocent på 80.
 

En usædvanlighøj bebyggelsesprocent, erkendte Claus Bloch (V), der er næstformand i Miljø- og Planudvalget, da han forelagde sagen på byrådsmødet.
 

“Når vi behandler lokalplanen på et ekstraordinært byrådsmøde i dag, er det udtryk for, at det er en hastesag, hvilket er en udfordring, også i forhold til høring. Men det handler om mange arbejdspladser, og da vi gerne vil være en erhvervsfremmende kommune, vil vi gøre meget for at efterkomme virksomhedernes behov,” sagde Claus Bloch.
 

“Vi er ikke vant til en bebyggelsesprocent på 80, men stedet her er velegnet. Der er dog nogle trafikale udfordringer, som, vi tager særskilt stilling til,” sagde han.
 

Borgmester Jørgen Gaarde (S) nævnte også, at hastebehandlingen er et udtryk for, at kommunen gerne vil fremme lokalplanen af hensyn til virksomhedens behov for en hurtig udvidelse og ønske om at samle alle medarbejdere på samme adresse.

Bekymring for trafikken

Der var kommet fem høringssvar, der alle udtrykte bekymring for de trafikale forhold i krydset Højvangen/Grønnedalsvej, der nu bliver belastet af endnu mere trafik.
 

Indlæggene er kommet fra fire lokale beboere og fra Skanderborg Ungdomsskole, der er nabo til lokalplanområdet.
 

Der peges på problemer med manglende kapacitet i krydset allerede i dag, dårlig trafiksikkerhed og uhensigtsmæssigt færdsel af lette trafikanter på grund af mangelfulde stier og forhold i øvrigt. Problemer, som kommunen er enig i.

Forbud mod venstresving

Derfor vedtog et enigt byråd, at der snarest i dialog med Politiet opsættes skilte med 'venstresving forbudt' ved udkørsel fra Campus - og det vil i praksis sige Ungdomsskolen - samt Zitcom til Højvangen.
 

Skal trafikanter herfra ud til Stilling Landevej, skal de i stedet først rundt om rundkørslen ved hovedindkørslen til Campus.

En løsning på sigt

Desuden gennemføres der en registrering af trafikken på stedet, hvorefter der skal laves et forslag til en permanent løsning.
 

En sådan løsning anslås at ville koste 1,2 mio. kr., og den foreslås indarbejdet i kommunens anlægsbudget for 2019.
 

“Der er allerede i dag store problemer med at afvikle trafikken ordentligt i dette kryds, der er i Top 10 over mest befærdede kryds i kommunen. Nu øger vi så ind- og udkørslen fra sidevejen fra Zitcom og Ungdomsskolen, og for mig at se er der kun en praktisk løsning, og der er at forbyde venstresving,” sagde Claus Bloch.
 

Borgmester Jørgen Gaarde sagde, at han enig i, at det ligner eneste mulige løsning.

Publiceret 09 January 2018 17:00