For et par år siden fusionerede Ulstrup Kraftvarmeværk med Gudenådalens Energiselskab, der nu er politianmeldt i en principiel sag. Foto fra Gudenådalens Energiselskabs facebook-side

For et par år siden fusionerede Ulstrup Kraftvarmeværk med Gudenådalens Energiselskab, der nu er politianmeldt i en principiel sag. Foto fra Gudenådalens Energiselskabs facebook-side

Energiselskab politianmeldt

En politianmeldelse landede i sidste uge på bordet hos Bestyrelsen i Gudenådalens Energiselskab. Det skriver Lokalavisen Favrskov.

"Det var med stor overraskelse, at bestyrelsen for Gudenådalens Energiselskab mandag blev bekendt med, at en af selskabet fjernvarmeforbrugere har meldt bestyrelsen til politiet for mandatsvig, i henhold til straffelovens paragraf 280," siger formanden for bestyrelsen Preben Sørensen, som tager anmeldelsen meget alvorligt.

"Vi vil naturligvis straks søge juridisk bistand til at få dette undersøgt til bunds og få fastlagt, om der er handlet i overensstemmelse med vedtægterne eller ej," siger formanden.

Det er Danske Energiforbrugere, der mener, at energiselskabets bestyrelse har begået mandatsvig ved at udbetale over 600.000 kroner til sig selv i honorar uden, at generalforsamlingen har godkendt det.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad blev Viborg Fjernvarme anmeldt på lignende vis før jul og DENFO vil angiveligt føre flere sager, for at påvise det principielle i, at bestyrelserne selv fastsætter honoraret uden af generalforsamlingerne reelt får det udskilt i en særskilt post, og dermed kan stemme imod det, skriver Lokalavisen Favrskov.

jn

Publiceret 23 January 2019 10:23