Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock RuggedCoast - stock.adobe.com

Tre byrådspartier med nyt forslag: Aarhus skal legalisere hash i en forsøgsperiode

SF, Enhedslisten og Alternativet stiller forslag om et forsøg med fri hash. "Kampen mod hash har slået fejl," siger SF-leder og rådmand

Af
Danni Paulsen

Aarhus Kommune skal søge om tilladelse til et frikommuneforsøg, hvor voksne i en forsøgsperiode lovligt kan købe hash hos autoriserede salgssteder.

Sådan lyder et forslag til byrådet, som de tre venstrefløjspartier Enhedslisten, SF og Alternativet har stillet.

"Hash er skadeligt, og de kriminelle tjener enorme summer på salget. Samtidig fører kampen om hashmarkedet til gentagne voldelige opgør i mange dele af Aarhus. Forsøget skal være med til at gøre os klogere på effekterne ved legalisering af hash. Ambitionen er at ramme de bander, der lukrerer på hashhandlen og stoppe de voldlige konflikter, som følger med kombinationen af hash og bander," skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.

Partierne vil tilknytte eksperter, så forsøget bliver gennemført på baggrund af faglig ekspertise, og så forslår de, at man parallelt styrker behandlings- og afvænningstilbud, så misbrug kan forebygges og antallet af misbrugere mindskes.

En af årsagerne til, at forslaget kommer nu, er, at en ny krig om hashmarkedet i Aarhus ser ud til at blusse op, uddyber SF-leder og rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

"Igen, igen står vi i en kæmpestor konflikt om det aarhusianske hashmarked, hvor bander ikke skyr nogen midler for at sidde på det. Det er rigtig, rigtig utrygt for aarhusianerne, og den her kamp mod hash har åbenlyst slået fejl. Samtidigt må vi erkende, at hash er frit tilgængeligt for alle i Aarhus i dag," siger han til Lokalavisen Aarhus.

Han mener, at en legalisering vil frigøre så mange midler, at man kan styrke misbrugsbekæmpelsen.

"På de illegale marked overlader vi de - tit - unge brugere i hænderne på kriminelle med produkter, som er mere skadelige, end hvis myndighederne kontrollerede og handlede det. Nogen af alle de mange penge, der er i det her, kan så bruges på forebyggelse og misbrugsbehandling. Vi tror, man bedre kan hjælpe dem, ved at tage pengene ud af hænderne på de kriminelle og investere dem og alle ressourcerne, der bruges på bekæmpelsen, på at hjælpe mod misbrug."

Hashsælgerne er altså de samme mennesker som både sælger våben og heroin

Dine kritikere vil nok mene, at det er for slapt bare at give op i den kamp mod et produkt, der er ulovligt. Hvad vil du sige til dem?

"Det synspunkt forstår jeg godt. Det her er jo et spørgsmål om, hvad man synes, der skal være ulovligt, og hvad der skal være lovligt. Det er ikke født på stentavler. Vi har bestemt, at rygning og alkohol er lovligt, og lige nu er hash ikke. I andre lande har man foretaget andre valg og er meget videre end det forsøg, vi kommer med. Min tilgang er mere pragmatisk. Jeg ser på, hvad der kan skabe mere tryghed i Aarhus, og hvad der i virkeligheden kan hjælpe flere unge, som sidder fast i et misbrug. Der er ikke klar evidens for, at flere begynder at ryge eller får et misbrug de steder, hvor man har legaliseret hash. Jeg kan forstå, at man følelsesmæssigt kan være imod det her, men jeg synes, vi skylder de unge at tage en debat om det her¨

Thomas Medom har tidligere været rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og derfor har han også haft indgående kendskab til de konsekvenser, et hashmisbrug kan have for et menneske.

Hvilke overvejelser gør du dig om at legalisere et produkt, der kan have så voldsomme konsekvenser?

"Mange har et almindeligt forbrug af hash, ligesom mange har det med alkohol, men jeg har set mange unge mennesker, som har skadet deres tilværelse, mistet deres sociale netværk og har droppet ud af deres uddanelse. Men de unge mennesker kommer også i kontakt med kriminelle miljøer med hårdere stoffer. For hashsælgerne er altså de samme mennesker som både sælger våben og heroin. Med den her ordning behøver de ikke handle med kriminelle. Samtidig er THC-indholdet i produkterne i dag meget højt, og det øger risikoen for psykoser, men det vil man kunne gøre anderledes, hvis det er apoteker eller andre, der står for salget af ordentlige produkter."

Det er ikke bare de små partier på venstrefløjen, der støtter det her længere

Nu får I skabt en debat i byrådet, men tror du, det er realistisk at få stemt igennem?

"Det er et godt spørgsmål. Da Venstre i sidste periode havde unge mennesker med i byrådet, var der flere, der delte de her tanker, og vi har også set ledende socialdemokrater på landsplan, der har rykket ved partiets holdninger. Liberal Alliance støtter det også, så det er ikke bare de små partier på venstrefløjen, der støtter det her længere. Om det er nu eller om fem år, det kommer, ved jeg ikke, men jeg er slet ikke i tvivl om, at på et eller andet tidspunkt vil det samme ske i Danmark, som det er sket i Canada og i flere amerikanske stater. På et eller andet tidspunkt når et flertal til erkendelsen, at vi er nødt til at prøve noget andet end at bekæmpe det med politiet, for det har spillet fallit for mange år siden."

De tre partier bag forslaget understreger, at forsøget skal lukkes ned igen, hvis det ikke medvirker til at forebygge misbrug og reducere antallet af hashmisbrugere.

41,5 procent af de 16-44-årige i Danmark har prøvet hash eller marihuana, og ni procent har ifølge Sundhedsstyrelsen indtaget stoffet inden for det seneste år.

Partierne vil satse på lokal dyrkning og produktion og henviser til producenter af medicinsk cannabis på Djursland.

Publiceret 25 February 2019 00:00