Arkivfoto

Arkivfoto

Dødsfald: - Han brændte for børnene

Tankerne går til hustruen og de efterladte børn i dette mindeord skrevet af borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, i anledning af Steen Poulsens død

dødsfald Steen Poulsen er død, 78 år gammel.

Jeg mødte første gang Steen Poulsen på en generalforsamling i starten af 1990'erne. Mod slutningen af mødet, rejse Steen sig og talte med brøstig stemme om manglende økonomisk støtte til AOF.

Indtrykket af brøstighed blev hurtigt afløst en Steen med et smil på læben og piben på skrå.

Steens engagement i oplysningsarbejdet var bare eet udtryk for en meget, stor indsats for Socialdemokratiet. Gennem mere end 20 år sad han som repræsentant for aftenskolerne i Folkeoplysningsudvalget og kæmpede i ordets bogstaveligste forstand folkeoplysningens sag.

Gennem mange år deltog Steen i arbejdet i partiforeningens arbejde . Som sekretær i bestyrelsen for partiforeningen og som uddannelsessekretær i Glostrupkredsen. Steen var gennem mange år tovholder på partiets interne politiske baggrundsgruppe på børne-og skoleområdet Senest var Steen medlem af Taastrupkredsens bestyrelse.

Steen deltog i konferencer, et utal af Torvedage og medlemsmøder gennem mange år. Altid klar til at hjælpe med det praktiske, men også som ivrig deltager i diskussioner med klar holdninger og værdier, der skulle præge partiets politik. Efterfølgende var der smil, godt humør og masser snak.

Steen var uddannet folkeskolelærer og arbejdede fra 1971 og frem til sin pensionering som lærer ved Den Classenske Legatskole i København. Steen brændte for børnene, især de af børnene der havde det svært.

Det mærkedes, når man talte skole med Steen om lærerjobbet og hans indsats som formand for Ungdomsskolens bestyrelse. Her var elevernes og personalets ve og vel i fokus.

Sådan skal det ikke lyde fremover, men Steen satte sit store og engageret præg på den socialdemokratiske sag, mens han var.

En sand, socialdemokratiske ildsjæl er her ikke mere.

Mine tanker går til Lone og efterladte børn.

Æret være Steen Poulsens minde.

Steen Christiansen,

Borgmester

Publiceret 21 March 2019 14:01