Rudersdal Kommune vil ikke betale for at få hængt tryke køreplaner med afgangstider op ved de lokale stoppesteder. Arkivfoto

Kommune afviser at hænge køretider op ved busstoppestederne

Rudersdal Kommune vil ikke finansiere, at der bliver hængt køretider for busserne op ved de 400 stoppesteder, som findes i Rudersdal

Af
Anne Dahl Kristensen

Movia kom i stormvejr, da de tidligere på året besluttede at fjerne alle de trykte oplysninger om bussernes ruter og afgangstider ved samtlige af de 14.500 busstoppesteder, som findes på Sjælland. I stedet var det meningen, at borgerne skulle benytte sig af blandt andet en sms-tjeneste for at få ruter og afgangstider oplyst.

Det vakte ikke desto mindre et ramaskrig blandt borgerne, og efter heftig modvind besluttede Movias bestyrelse at lave den upopulære beslutning delvis om.

Løsningen fra Movia side blev, at man igen ville hænge ruteplanerne op ved stoppestederne, ligesom man ville lægge trykte køreplaner i bussen.

Men i forhold til selve afgangstiderne for busserne henviste man til, at hver enkelt kommune kunne afgøre, hvorvidt de ønsker at betale omkostningerne ved trykt materiale om kørtider ved busstoppestederne. Det vil sige, at hvis kommunen ønsker, at der fremover også skal hænge køreplaner med konkrete afgangstider, skal de altså selv betale udgiften.

For dyrt

Miljø- og teknikudvalget i Rudersdal Kommune har netop behandlet denne sag ved det seneste møde, og belsutningen blev et enstemmigt ´nej tak´.

"Vi har drøftet sagen, og det bliver for dyrt at hænge skilte op, der fortæller præcis, hvornår busserne kører. Når det er sagt, så mener jeg heller ikke, at det overhovedet er en opgave for kommunerne," lyder budskabet fra formanden for miljø- og teknikudvalget, Court Møller (R), som fortsætter:

"I min optik er det en dårlig, halv løsning, som Movia er kommet med. Den er ikke tilfredsstillende. Det er en spareløsning, som ikke tilgodeser passagererne. For selvfølgelig skal man vide, hvornår bussen kører."

Ifølge forvaltningens beregninger vil udgifterne til trykt materiale om afgangstider beløbe sig til flere hundrede tusinde kroner.

"Da Rudersdal Kommune har ca. 400 stoppestder med 2 busser ved hvert stop, vil der være en samlet udgift på mellem 190.000 kr. og 1.600.000 kr. til til holdere, ca. 190. 000 kr. til opsætning, ca. 64.000 kr. til køreplaninformationen første gang, og en årlig udgift herefter på ca. 64.000 kr. Førstegangsopsætning vil samlet koste mellem 444.000 kr. og 1.980.000 kr. og herefter 64.000 kr. årligt," fremgår det af dagsordenen for mødet i miljø- og teknikudvalget.

Behovet er dækket ind

Anbefalingen fra forvaltningen var derfor, at der ikke bestilles supplerende køreplans-information. Blandt andet fordi, man mener, at Movias nuværende løsninger dækker det aktuelle informationsbehov.

Movia har besluttet at genindføre rutebeskrivelser på linjetavlerne på alle stoppesteder på Sjælland og herunder også i Rudersdal. Dermed vil bussernes rute og næste stoppesteder fremgå ved stoppestedet.

Derudover kan man som passager få yderligere information om live afgangstider via Movias SMS-1250. Tjenesten er blevet opgraderet med en større skrifttype, og den virker på alle mobiltelefoner.

Ligeledes er det muligt at få tilsendt trykte køreplaner for de enkelte linjer, ligesom de trykte køreplaner også ligger i busserne.

Enigt udvalg

Det var et enigt miljø- og teknikudvalg, som besluttede at takke nej til tilbuddet om tryke køreplaner.

Tidligere har det konservative medlem, Christoffer Buster Reinhardt, som også sidder i Movias bestyrelse, udtalt, at han ville være positivt stemt for at supplere ruteafgangene med afgangstider, såfremt det så økonomisk fornuftigt ud.

"Siden da har vi i Movia besluttet at lave køreplanen anderledes, så der nu også vil fremgå, hvilke tidsintervaller busserne kører i. Derudover er det også besluttet at ændre grafikken og gøre skriften mere tydelig, så det bliver mere tydeligt, hvordan man kan få den hjælp, man søger," forklarer Christoffer Buster Reinhardt (K) om baggrunden for at stemme imod de trykte køreplaner i miljø- og teknikudvalget og tilføjer:

"Set i forhold til den udgift der er ved at supplere ruteafgangene med afgangstider, mener jeg, at det er en god løsning, at der står tidsestimater ved stoppestederne."

Publiceret 30 April 2019 13:53