Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

Værre end først antaget:

Nu frårådes fiskeri ved giftig strand

Fødevarestyrelsen fraråder fiskeri ved Danfoss-forurenet sydjysk strand

"Vi ved endnu ikke, om der er en risiko ved at spise fisk fra området. Derfor fraråder vi ud fra et forsigtighedsprincip, at folk fisker ved Himmark Strand."

Sådan siger kontorchef ved Fødevarestyrelsen, Henrik Dammand Nielsen.

Torsdag indførte Sønderborg Kommune et badeforbud ved Himmark Strand, der ligger på Nordals. Badeforbuddet omfatter en 600 meter lang strækning.

Undersøgelser fra Region Syddanmark har imidlertid vist, at forureningen er værre end hidtil antaget, og nu fraråder Fødevarestyrelsen fiskeri i området.

Har man spist fisk fra området, skal man ikke være bekymret, da der kun er en sundhedsmæssig risiko ved et jævnligt indtag over lang tid, oplyser Fødevarestyrelsen, der selv foretager undersøgelser og vil være i fortsat dialog med de lokale myndigheder for at vurdere risikoen.

Det er det kræftfremkaldende stof vinylklorid, som Region Syddanmark har fundet i vandprøver fra havbunden.

Strandområdet blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering og afbrænding af industriaffald. Affaldet, som kommer fra Danfoss, indeholdt blandt andet klorerede opløsningsmidler og olieprodukter.

Mellem 28.000 og 52.000 m3 affald blev smidt i området. Heraf vurderes det at omkring 6-700.000 liter flydende industriaffald fra Danfoss er tilført depotet.

Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen.

dp

Publiceret 14 September 2019 00:00