Der lægges op til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Albertslund. Arkivfoto

Der lægges op til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Albertslund. Arkivfoto oksix - stock.adobe.com

Landets første? Denne kommune vil indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Socialdemokratiet ønsker at gøre Albertslund til landets første kommune, der indfører minimumsnormeringer for de 0-5-årige

Af
Jørgen Brieghel

for børn Økonomien er presset, og der er lagt op til store besparelser i det kommende budget for Albertslund. Men alligevel mener Socialdemokratiet, at det er vigtigt at satse – og det skal være på børnene. Derfor er et af partiets forslag til de igangværende budgetforhandlinger, at der indføres minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.

”De 0-5-årige er vigtige at satse på af flere grunde: Børnene er fremtiden, det er en vigtig ressource, og så er det vigtigt at fastholde og styrke Albertslund som en god børnekommune, når vi skal tiltrække nye børnefamilier til de nye bebyggelser, vi forhåbentlig får gang i”, siger borgmester Steen Christiansen.

”Derfor ønsker vi at indføre minimumsnormeringer i Albertslund – som den første kommune i landet. Det skal være efter modellen 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen. Der skal laves en plan for det, og vores mål er at fastholde den pædagogiske kvalitet og derfor satse på udannet personale ”.

Steen Christiansen mener ikke, det er et urealistisk udspil i et budget, der i forvejen kræver besparelser på 70-80 mio. kr. i 2020 og de kommende år:

”Det forudsætter et skarpt budget, og vi er klar til at komme med bud på, hvordan det kan gøres”, siger Steen Christiansen. ”Der kan bl.a. ses på anlægssiden i budgettet, så farten vi sætter gang i nogle større nybyggerier eller renoveringer bliver langsommere end vi oprindeligt havde planlagt. Det er dog vigtigt at påpege, at vi stadig er optaget af at få bygget den tredje hal på stadion og få bygget de planlagte nye institutioner”.

Publiceret 08 October 2019 11:48