Overfyldte kloaker betyder overløb til Rudersdal Kommunes søer, blandt andet Vejlesø, som anes på billedet. Foto: Lars Schmidt

Overfyldte kloaker betyder overløb til Rudersdal Kommunes søer, blandt andet Vejlesø, som anes på billedet. Foto: Lars Schmidt

Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten

Kloaksystemet kan ikke klare de stigende regnmænder, og det er uholdbart, siger miljøchef, som fortæller, at kystplan er på vej i høring

Af
Mikkel Brøgger Petersen

KLIMA Et klimasikret Rudersdal Kommune kræver fokus på, hvordan man løser udfordring med et kloaksystem, der skal klare mere nedbør, og kystsikring.

Det fortæller chef for Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune, Allan Carstensen, til Rudersdal Avis.

"Det er en langvarig proces, der tager mange år at komme i hus med, da der vil skulle lægges nye kloakledninger mange steder med opgravninger og gener til følge. Samtidig skal der også være en rimelig frist for grundejerne til at separere deres eget overfladevand og husspildevand. Der findes således ikke et "quickfix" på dette område," siger han.

Separering på egen grund

Om det udfordrede kloaksystem siger han:

"Med de stigende regnvandsmængder kan vores kloaksystem ikke klare denne forøgede mængde, hvorfor der kommer meget blandet husspildevand og regnvand til søer og vandløb. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan fremtidens kloaksystem skal se ud."

"Umiddelbart ser det ud til, at vi i kommunen skal i gang med separatkloakering, som også betyder, at grundejerne skal separere regnvand fra husspildevand på deres egen grund. I øjeblikket havner en stor del blandet regnvand og husspildevand for områderne Dronninggård, Holte og Øverød i vores søer, når det regner kraftigt, hvilket ikke er holdbart i længden, og som vi i forhold til større regnvandsmængder og forbedring af vandkvaliteten i Vejlesø, Furesøen og Søllerød Sø er nødt til at gøre noget ved," siger han.

Rudersdal Kommune har desuden en skybrudsplan, fortæller teknik- og miljøchefen, som skal sikre væsentlig infrastruktur. Men også her påpeger han, at borgerne bærer et ansvar.

"Vi anbefaler borgerne at tjekke deres huse for sikring mod indløbende overfladevand, så kælderen ikke bliver fyldt op ved skybrud," siger han.

Borgermøde på vej

Langs Øresundskysten er der cirka 60 ejendomme, der kan blive udsat for oversvømmelser i løbet af de næste 50-75 år med stigende vandstand og voldsommere vejr, fortæller Allan Carstensen.

"Vi har udarbejdet en kystforvaltningsplan, som er på vej i offentlig høring, og som vi vil holde et offentligt borgermøde om, for at gøre borgerne opmærksomme på denne risiko," siger han og fortsætter:

"Kystsikring af private ejendomme er ejernes eget ansvar, men vi vil som kommune gerne sikre, at der ikke udføres kystsikringsprojekter, der fokuserer på en enkelt ejendom, men ser på helheder. I den sammenhæng vil klimaatlasset være en hjælp, når man kan se forventede havstigninger i de kommende 25 - 75 år," fortæller han.

Klimaet koster

Klimasikringen betyder, at borgerne skal have flere penge op af lommerne. Det sker gennem stigende takster til at ordne kloaksystemet, ligesom kystsikringen er borgernes ansvar, fortæller Allan Carstensen.

"Da finansiering af kloakforsyningen sker over de spildevandstakster, vi alle betaler, vil det betyde, at taksterne vil stige for at kunne finansiere denne omlægning af kloaksystemet. Samtidig får borgerne også en egen udgift til omlægning på egen grund i det omfang, det vil være nødvendigt at separere husspildevandet og regnvandet, hvilket vi gennemsnitligt vurderer til 60.000 kroner for en ejendom i Rudersdal Kommune," siger han og tilføjer:

"Hvor meget taksterne kan komme til at stige, er desværre ikke muligt at sige på dette tidspunkt."

Publiceret 13 November 2019 12:12