Det var den parkerede bil til venstre på billedet, der skabte trafikkaos onsdag på Onsgårds Tværvej. En renovationsbil måtte vente i flere timer på stedet, fordi chaufføren ikke kunne komme forbi.

Det var den parkerede bil til venstre på billedet, der skabte trafikkaos onsdag på Onsgårds Tværvej. En renovationsbil måtte vente i flere timer på stedet, fordi chaufføren ikke kunne komme forbi.

Politiet om parkeringskaos i Gentofte: "Det er grove tilstande"

Nordsjællands Politi gav i begyndelsen af sidste uge 107 parkeringsafgifter for grove overtrædelser i Gentofte. Gentofte er den kommune i hele politikredsen, hvor klart flest borgere klager over parkeringer til fare eller ulempe

Af
Jesper Bjørn Larsen

deja vu Som lokalavisen i Gentofte, Villabyerne, dokumenterede i foråret 2018, bl.a. med et hav af billeder taget af Gentofte-borgere, så hersker der nærmest lovløse tilstande på parkeringsområdet i Gentofte. På grund af tæt trafik og mangel på parkeringspladser smider folk deres biler i svingbaner, ved busstoppesteder, foran udkørsler eller på steder, hvor al standsning er forbudt.

De uvorne bilisters risiko for at få en P-afgift er til at overskue, for Gentoftes halvanden parkeringsvagt har klare instrukser om kun at patruljere i området omkring Hellerup Station, ved Dyrehavsbakken i sommerhalvåret og på byens skoleveje i morgentimerne.

Intet tyder på, at problemet er blevet mindre, siden Villabyerne i en længere artikelserie skrev om parkeringskulturen i Gentofte. Tværtimod. Mandag den 4. november 2019 sendte Nordsjællands Politi en patrulje til ni veje i Gentofte for at slå ned på parkeringer til ulempe, og der blev sat ikke færre end 87 girokort i bilers vinduesviskere i løbet af dagtimerne. Dagen efter blev der udskrevet 20 afgifter på tre af de samme veje.

"Trafiktætheden er høj i Gentofte, der er mange kontormiljøer, som folk kører til i bil, og det giver nogle trafikale udfordringer. Der er alt for mange, der tager chancen med ulovlige parkeringer, der skaber farlige situationer for andre, især i forhold til manglende fremkommelighed eller manglende mulighed for at kunne orientere sig. Det er parkeringer, som direkte påvirker andre folks muligheder for at færdes sikkert i trafikken," siger politiassistent Jørgen Rath Nielsen, der er koordinator i Operativ Færdselssektion under Nordsjællands Politi.

Hvad er din kommentar til resultatet af jeres aktion?

"Det er grove tilstande. Når folk smider deres bil i svingbaner eller hvor der er standsning forbudt, så er det ret alvorligt."

Er det her et normalbillede, eller er det særlig slemt i Gentofte?

"Jeg kan fortælle dig, at vi har en postkasse, som borgerne skriver til, når de bliver frustrerede over ulovlige parkeringer. Gentofte er suverænt den kommune i Nordsjællands politikreds (der består af 13 kommuner, red.), hvor flest borgere klager over ulovlige, gentagne parkeringsforseelser."

Tror du, den adfærd, som jeres indsats fortæller om, er udtryk for, at Gentofte Kommunes egen parkeringskontrol ikke er restriktiv nok?

"Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kender ikke niveauet for Gentofte Kommunes parkeringskontrol. Jeg kan sige, at politiet mærker et massivt ønske fra frustrerede Gentofte-borgere om, at vi kommer mere på banen. Og at vi gør, hvad vi kan for at imødekomme de borgere."

Er adfærden i dine øjne udtryk for en 'går den, så går den'-kultur?

"I høj grad. Vi kan jo se, at det tit og ofte er de samme personer, der tager chancer."

Ud af de 107 afgifter, I gav mandag og tirsdag, hvor mange af bilejerne har så klaget?

"Ingen, så vidt jeg ved. Folk ved godt, de ikke har overholdt de gældende regler," siger politiassistent Jørgen Rath Nielsen fra Nordsjællands Politi.

Trafikkaos på Onsgårds Tværvej

Torsdag modtog Villabyerne selv en mail fra en frustreret borger, der sendte os beskrivelse og fotodokumentation af en ulovlig parkering i modsatte kørebane på Onsgårds Tværvej; en parkering, der udløste et regulært trafikkaos i hele området, faktisk helt op til Strandvejen.

"Mercedesen er smidt flabet ved 'standsning forbudt'-skilt i modsatte side af vejen. Renovationsmanden var frustreret og fortalte, at han havde holdt der i næsten to timer og at der har været kø de sidste par timer og at over 100 biler til og fra Hellerup Havn var involveret i kø. Politiet er indblandet og har ringet til tre forskellige telefonnumre uden held. Det var da godt, at der ikke skete personskade med den parkering midt på kørebanen. Jeg ved ikke, om der er sket materiel skade på de parkerede biler, da de forbipasserende havde ca. 10 cm til deres sidespejle," skrev borgeren, der samtidig kunne berette, at beboerne i den nærliggende ejendom måtte hjælpe med at navigere trafikken forbi den parkerede Mercedes.

Ifølge borgeren, der havde et ærinde i området, fortalte beboerne, at det er anden gang inden for 14 dage, at den pågældende bilejer har smidt sin bil i den modsatte kørebane på Onsgårds Tværvej.

Villabyerne har vist politiassistent Jørgen Rath Nielsen billedet fra Onsgårds Tværvej, og han er ikke overraskende kritisk over den type adfærd.

"Det er udtryk for en 'mig først'-tankegang, der fuldstændig tilsidesætter hensynet til andre mennesker. Den slags parkeringer ser vi desværre en gang imellem," siger han.

Fakta om aktionen

Mandag den 4. november skrev Nordsjællands Politi afgifter ud på følgende veje:

Lille Strandvej 22 stk., Fuglegårdsvænget 21 stk., Strandvejen 19 stk., Broholms Allé 17 stk., Phistersvej 3 stk., Maglemosevej 2 stk., Teglgårdsvej 1 stk., Marievej 1 stk., Søbakken 1 stk.

Der blev hovedsageligt skrevet afgifter på grund af tavler med parkerings- eller standsningsforbud. Mange holdt også i svingbaner. En enkelt holdt for tæt på spærrelinjen.

Dagen efter blev der givet seks afgifter på Strandvejen, fire på Phistersvej og 10 på Fuglegårdsvænget.

Publiceret 13 November 2019 19:30