I foråret fik bostedet Damsgaarden syv påbud og blev sat under skærpet tilsyn. Nu får bostedet igen kritik.

I foråret fik bostedet Damsgaarden syv påbud og blev sat under skærpet tilsyn. Nu får bostedet igen kritik.

Fornyet kritik af bosted for udviklingshæmmede

De ansatte mangler kompetencer på bosted for udviklingshæmmede

Af
Claus Johansen

Et bosted for borgere med autisme og udviklingshæmmede uden for Gilleleje får igen kritik fra socialtilsynet. Det skriver Ugeposten Gribskov.

I foråret stod det så galt til på bostedet Damsgaarden, at det blev sat under skærpet tilsyn. Det er bostedet ikke længere, men Socialtilsyn Syd har fortsat en række kritikpunkter.

Et af de alvorlige kritikpunkter er, at bostedets medarbejdere mangler kompetencer til at arbejde med beboere med særlige behov.

Socialtilsyn Syd formulerer det således:

”Socialtilsynet vurderer, at målgruppens specialiserede behov forudsætter meget specialiserede kompetencer, hvilket aktuelt ikke er tilstede i tilbuddet. Det er således socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere kun i nogen lav grad har fagrelevant uddannelse og viden omkring målgruppen og relevante metoder.”

På trods af denne kritik har Socialtilsyn Syd nu vurderet, at bostedet ”fortsat har den fornødne kvalitet” – og dermed altså ikke længere er under skærpet tilsyn.

Socialtilsyn Syd har ikke ønsket at uddybe tilsynsrapportens konklusioner og vurderinger.

"Alvorligt"

I foråret fik bostedet syv påbud. Damsgaarden hørte på det tidspunkt under Socialtilsyn Hovedstaden, som også påpegede, at medarbejderne mangler de nødvendige kompetencer.

Lederen af Socialtilsyn Hovedstaden kaldte situationen ”alvorlig”:

”Det er meget, meget afgørende, at bostedets borgere med så lavt funktionsniveau får den nødvendige støtte, omsorg og hjælp. Medarbejderne mangler relevante kompetencer, og det – i kombination med en høj personalegennemstrømning – gør det alvorligt,” sagde Mie Andresen, leder af Socialtilsyn Hovedstaden, til Ugeposten.

I Socialtilsyn Syd, som nu står for tilsynet, vil tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen ikke kommentere, hvordan bostedet nu kan have ”den fornødne kvalitet”, selv om der tilsyneladende ikke er rettet op på kritikpunkterne.

Tilsynschefen skriver i en mail til Ugeposten:

”For bedst muligt at kunne varetage (…) dialogforpligtelse direkte overfor bosteder udtaler vi os som udgangspunkt ikke offentligt om tilsyn med de enkelte bosteder.”

Indehaver er tilfreds

På Damsgaarden er indehaveren Martin Borg Smidt tilfreds med, at bostedet ikke længere er under skærpet tilsyn:

”Det er jeg bestemt glad for. Det giver os arbejdsro. Vi startede faktisk allerede før det skærpede tilsyn med at lægge en ambitiøs udviklingsplan sammen med eksterne samarbejdspartnere. Vi har en udviklingsplan, som går halvandet år frem, og det er virkelig grundigt.”

”Vi bruger tilsynsrapporten som et arbejdsredskab, hvor vi går alle punkterne minutiøst igennem. Hvis der er en bekymring i rapporten, så kan vi arbejde med den i ledergruppen. Det er jo en gave at få sådan en tilsynsrapport.”

I mangler fortsat kompetencer, fremgår det af tilsynsrapporten. Hvordan vil I skaffe jer de kompetencer?

”Det går rigtig godt med kompetenceudviklingen. Vi har valgt at beholde de medarbejdere, vi har – blandt andet på grund af det tætte relationsarbejde med beboerne – og så styrke medarbejdernes faglighed. Og vi er i fuld gang med at øge kompetencerne hos medarbejderne, og vi er allerede nået rigtigt langt. Vi har forskellige udviklingsspor, som vi følger. Så vi arbejder indgående med de her ting,” siger Martin Borg Smidt.

Flyttede hovedadresse

Bostedet Damsgaarden ligger uden for Gilleleje, og derfor hørte det oprindelig under Socialtilsyn Hovedstaden (som er en del af Frederiksberg Kommune). Men efter påbuddene og det skærpede tilsyn valgte Damsgaarden at flytte sin koncernadresse til Frederiksberg. Det medførte, at tilsynet med bostedet overgik til Socialtilsyn Syd (som er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune).

Det er en kendt praksis, at institutioner nogle gange vælger at flytte adresse for at ”vinde sig tid” i forbindelse med påbud og tilsyn, som en kilde formulerer det. Socialtilsynene har således flere gange påpeget over for Socialministeriet, at reglerne burde ændres på dette område.

Publiceret 15 November 2019 08:41