Svindelanklager mod navngivne personer i Lions Park Søllerød har ført, at Rudersdal Kommune fik lavet en undersøgelse af plejecentrets økonomi. Den viste, at der stik mod driftsaftalen, stod 11 millioner skattekroner på Lions Park Søllerøds konto. Arkivfoto

Svindelanklager mod navngivne personer i Lions Park Søllerød har ført, at Rudersdal Kommune fik lavet en undersøgelse af plejecentrets økonomi. Den viste, at der stik mod driftsaftalen, stod 11 millioner skattekroner på Lions Park Søllerøds konto. Arkivfoto

Undersøgelse af svindelanklager fører til fund af 11 millioner skattekroner

Rudersdal Kommune får hård kritik af kommunalforsker, fordi den selvejende institution Lions Park Søllerød helt ubemærket kunne spare 11 millioner offentlige kroner op. Det giver dog ikke anledning til at ændre praksis, siger kommunens økonomichef

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Mikkel Svinth Rødgaard og Lars Schmidt

ØKONOMI Der skulle anklager om økonomisk svindel i millionklassen med offentlige midler til for, at Rudersdal Kommune fandt ud af, at man havde 11 millioner kroner til gode fra den selvejende institution Lions Park Søllerød.

Anklagerne går mod navngivne personer, og indgår også i en politianmeldelse, som Nordsjællands Politi modtog 14. december 2018. Nordsjællands Politi bekræfter over for Rudersdal Avis, at man har modtaget anmeldelsen om svindel, og at man stadig efterforsker sagen.

Rudersdal Avis er i besiddelse af politianmeldelsen, men kan af presseetiske hensyn ikke referere indholdet i den, da der ikke er rejst sigtelse i sagen.

Rudersdal Kommune bad revisionsfirmaet BDO om at undersøge anklagerne. Undersøgelsen fandt frem til, at kommunen havde 11 millioner kroner til gode. Men den tog aldrig stilling til, om økonomisk svindel havde fundet sted.

Rudersdal Kommune har heller ikke i sinde at undersøge anklagerne nærmere, ligesom man heller ikke vil ændre regnskabspraksis i lyset af at have fundet de 11 mio. kroner.

Kommunalforsker Roger Buch vurderer, at sagen burde få Rudersdal Kommunes alarmklokker til at ringe. Han undrer sig meget over, at kommunen ikke undersøger anklagerne nærmere.

Alvorlige anklager

En aktindsigt i sagen viser, at kommunen indkaldte en nu tidligere bestyrelsesformand for Lions Park Søllerød til møde om anklagerne tilbage i januar i år.

På mødet fortalte vicekommunaldirektør Birgitte Lundgren den tidligere bestyrelsesformand om politianmeldelsen, ligesom hun ifølge aktindsigten fortalte formanden, at BDO ville undersøge de "alvorlige anklager", som der står i mødereferatet.

På et senere møde i marts fortalte Birgitte Lundgren, at undersøgelsen var kommet frem til, at Lions Park Søllerød havde oparbejdet 32 millioner kroner i egenkapital.

Det står sort på hvidt i driftsaftalen mellem Lions Park Søllerød og Rudersdal Kommune, at ”overskud, som er tilvejebragt via kommunale midler og driftstilskud” ikke ”betragtes som formue, men skal returneres til Rudersdal Kommune”.

Rudersdal Kommune fik efterfølgende kvalificeret beløbet, som ender på 11 mio. kroner, som kommunen har til gode.

Gigantiske alarmklokker

Lions Park Søllerød består både af et kommunalt plejecenter og private seniorboliger, og til den kommunale del modtager man hvert år omkring 40 millioner kroner i driftstilskud fra Rudersdal Kommune.

Det er af disse offentlige midler, Lions Park Søllerød har opsparet et stort millionoverskud. Kommunalforsker Roger Buch vurderer, at denne sag bør få alle advarselslamper til at blinke hos Rudersdal Kommune.

"Det må få gigantiske alarmklokker til at ringe, at der skal en anmeldelse til, før kommunen finder ud af, at man har 11 millioner kroner til gode. For det viser, at de ikke har evalueringssystem, som følger med i, om de får de varer, de betaler for," siger han.

Undersøger ikke anklager

BDO's undersøgelse, som Rudersdal Avis har fået aktindsigt i, konkluderer, at Lions Park Søllerød havde mulighed for at bruge offentlige midler tildelt af Rudersdal Kommune til den private del af institutionen, selv om det var ulovligt. Blandt andet har man undersøgt om man har brugt offentlige midler i den private del af Lions Park Søllerød.

Men undersøgelsen tager aldrig stilling til, hvorvidt man rent faktisk udnyttede denne mulighed.

Rudersdal Kommune har ikke til sinds at undersøge de alvorlige anklager nærmere. Det fortæller Rudersdal Kommunes økonomichef, Peter Lassen, til Rudersdal Avis.

"Det er korrekt, som BDO konkluderer i deres rapport, at Lions Park Søllerød har kunnet oparbejde et overskud, og BDO har opgjort det til godt 11 millioner kroner for perioden 2013-2018. Det har selvfølgelig vores fulde fokus, og vi er i god dialog med Lions Park Søllerød om håndteringen af dette tilgodehavende og om rammerne for vores fremtidige samarbejde. Vores fokus er først og fremmest på at sikre kommunen sit tilgodehavende og undgå gentagelser. Det er i alles interesse," siger han.

- Men når nu BDOs undersøgelse intet konkluderer om, hvorvidt offentlige midler er brugt til private formål, og det netop er det, beskyldningerne går på, hvorfor undersøger Rudersdal Kommune så ikke netop dét formål nærmere?

"Lions Park Søllerød har løst opgaverne for kommunen og har samtidig oparbejdet et overskud, som ifølge driftsoverenskomsten tilhører kommunen. Kommunens fokus er på det tilgodehavende, vi har, og hvordan vi får det retur. Lions Park Søllerød anerkender beløbet, og vi er i god dialog med Lions Park Søllerød om det. Hvis politiet allerede er kontaktet omkring eventuelle ulovligheder, må man forvente, at de tager stilling til det," svarer økonomichef Peter Lassen.

- Men hvad er årsagen til, at I ikke undersøgte, om Lions Park Søllerød udnyttede muligheden for at bruge offentlige midler til private formål, som BDO konkluderede, var til stede?

"Vi bad BDO afdække, om vi havde et tilgodehavende og beløbets størrelse. Og nu, hvor det er på plads, er vi i god dialog med Lions Park Søllerød om, hvordan det skal håndteres. Mit primære anliggende er helt generelt om kommunen får, hvad den har betalt for, og i dette tilfælde at vi også sikrer os, at vi har snor i overskydende midler," siger han.

- Overvejer I så at undersøge, om Lions Park Søllerød har brugt offentlige midler til private formål?

"Er der rejst en politisag, hvad jeg hører du siger, der nok er, hører vi nok fra politiet, hvis de finder det relevant at indhente oplysninger fra kommunen," siger han.

Ændringer på vej

Kommunalforsker Roger Buch forstår ikke, hvorfor kommunen ikke gør mere for at undersøge anklagerne nærmere.

"Det er uforståeligt, at kommunen ikke insisterer på at komme helt til bunds i sagen, for kommunens penge er potentielt gået til et andet formål. Kommunen er forpligtet til at sørge for, at deres penge bruges efter hensigten," siger han.

I den møderække, som anmeldelsen igangsatte, kom Rudersdal Kommune frem til, at man vil have en ny bestyrelseskonstruktion og en mere ensartet administration af Lions Park Søllerød. Det arbejde fortsætter, fortæller den netop afgåede kommunaldirektør Bjarne Pedersen.

Netop Bjarne Pedersen er også ny bestyrelsesformand i Lions Park Søllerød. Han blev tilbudt bestyrelsesposten, efter den tidligere bestyrelsesformand, som en del af anklagerne retter sig imod, trådte tilbage fra 1. oktober.

Bjarne Pedersen afviser dog, at den tidligere bestyrelsesformands afgang har at gøre med anklagerne.

Den 1. december fratrådte Bjarne Pedersen som kommunaldirektør for at gå på pension. Fra mandag tiltrådte han som bestyrelsesformand i Lions Park Søllerød.

Publiceret 03 December 2019 12:09