Brian Bekker ses her i sin have på Københavnsvej. Bag ham er opførelsen af det nye maskinhus i fuld gang - et byggeri, som efter en terrænregulering har medført flere mængder vand og mudder i Brian Bekkers have. Foto KT

Brian Bekker ses her i sin have på Københavnsvej. Bag ham er opførelsen af det nye maskinhus i fuld gang - et byggeri, som efter en terrænregulering har medført flere mængder vand og mudder i Brian Bekkers have. Foto KT

Nabo til kirke raser over nyt byggeri: "Vand og mudder løber direkte ned i min have"

Opførelsen af det nye maskinhus ved Ølstykke Kirke vækker alt andet end glæde hos naboen Brian Bekker, der ikke mener, at menighedsrådet fik søgt om dispensation til terræn-regulering, inden byggeriet gik i gang

Af
Kenneth Tanzer

En klassisk nabostrid udspiller sig i disse dage på Københavnsvej i Ølstykke, hvor Ølstykke Menighedsråd og naboen Brian Bekker er raget uklar med hinanden.

Uenigheden skal kort og godt findes i den igangværende opførelse af det nye maskinhus på matrikel nr. 1e og 1a ved parkeringspladsen ved Ølstykke Kirke - bare få meter fra Brian Bekkers have.

"Jeg forstår slet ikke, at maskinhuset bliver opført på de to matrikler. Det burde ligge på den "nye" kirkegård, hvor støj og udsigt ikke vil genere nogen. Jeg mener også, at byggeriet er for tæt på min have, men lad nu det ligge. Nu kommer huset, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Det må jeg leve med," siger Brian Bekker til Lokalavisen Egedal.

Til gengæld har han meget svært ved at leve med de konsekvenser, som byggeriet allerede har medført.

"Min anke går ikke alene på byggeriet, men mere det faktum, at det ødelægger min have. Der er sket det, at menighedsrådet har hævet terrænet med 30-35 centimeter ind til mit skel. Maskinhuset er bygget så højt, hvilket allerede har medført, at mit stendige er blevet væltet i forbindelse med et regnskyl samt ved alle de vibrationer og kørsel med store tunge maskiner. Jeg kan konstatere, at vand og mudder løber direkte ned i min have, og det skyldes den terrænregulering. Det vil jeg ikke finde mig i," siger Brian Bekker.

Bekymret

Hans frustration skal især findes i de udmeldinger, som han er blevet præsenteret for undervejs i dialogen med både Ølstykke Menighedsråd og Egedal Kommune.

"Allerede tidligt i forløbet gjorde Egedal Kommune det klart, at terrænet ikke ville blive hævet, men en dag snakkede jeg med kirkegårdslederen, da jeg så en stor bunke jord på matrikel 1a. Han fortalte mig, at det jord der er gravet ud for at bygge maskinhuset skal bruges til terrænregulering på matrikel 1a præstegårdshaven i stedet for at køre det væk som alle andre borgere må, men her tager man kun hensyn til menighedsrådets økonomi og blæser på borgerne i kommunen. Det gjorde mig bekymret, og i september var jeg så til møde med kommunen, menighedsrådet og arkitekterne bag byggeriet. Her gjorde jeg det klart, at menighedsrådet ikke havde søgt om dispensation til terræn-regulering, selvom byggeriet var gået i gang. Det fik jeg ret i på mødet. Alligevel blev det besluttet, at jorden skulle terrænreguleres med 0-50 cm., men 10 meter fra mit skel, hvilket absolut ikke er overholdt," siger Brian Bekker, der er dybt skuffet over Egedal Kommunes håndtering af sagen.

Lyttede ikke

"I min dialog med kommunens folk konstaterer de bare, at terrænregulering er sat i gang uden en ansøgning om dispensation. De gør ikke noget ved det, selvom de påstår, at de har skrevet til menighedsrådet og arkitekterne, at der skal søges om dispensation inden terrænreguleringen er sat igang. Det skete bare ikke, og nu har vi problemerne i min have. Jeg har også forhørt mig hos fredningsstyrelsen, som ikke mener, at en fredet grund som præstegårdshaven må terrænreguleres," siger Brian Bekker.

Mens der arbejdes på højtryk med byggeriet af det nye maskinhus, så kan Brian Bekker ved selvsyn konstatere, at den overskydende jord fra byggeriet også skal jævnes ud på matrikel 1a præstegårdshaven, som ligger op til Brian Bekkers skel, så der også her kommer en niveau-stigning.

"Det kommer til at betyde, at jeg fremover får vand fra både maskinhus-byggeriet og den resterende grund. Det vil ramme mig voldsomt, for mit hus og min have tager skade," siger han.

Når nu terræn-reguleringen er sket, hvad kan så være en god løsning for dig?

"En god løsning ville være, hvis man lagde et dræn et stykke fra hækken og stendiget ned til en kloak. Det har jeg foreslået, og det ville tage det vand, som lige nu ryger ned til mig, men menighedsrådet og arkitekten siger at løsningen er for dyr. Det tolker jeg som skidt pyt med os andre."

Publiceret 10 December 2019 09:26