Lyngby-Taarbæk Kommune holder fast i, at flygtninge skal anvises til permanente boliger. Et skifte til midlertidige boliger vil desuden være dyrere, vurderer forvaltningen. Arkivfoto

Lyngby-Taarbæk Kommune holder fast i, at flygtninge skal anvises til permanente boliger. Et skifte til midlertidige boliger vil desuden være dyrere, vurderer forvaltningen. Arkivfoto

Flygtninge skal fortsat bo i permanente boliger, selv om de kun har krav på midlertidige

Lyngby-Taarbæk Kommune ser ikke ud til at benytte muligheden for, at flygtninge kun har krav på at bo i midlertidige boliger

Af
Mikkel Brøgger Petersen

INTEGRATION Til de flygtninge, der ankommer til Lyngby-Taarbæk Kommune, stræber kommunen fortsat efter at anvise dem til permanente boliger. Det stemte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for, og den endelige beslutning skal nu tages i Kommunalbestyrelsen.

Flygtninge anvises dermed til permanente bolig på lige fod med alle andre borgere, der har akut boligbehov. Det skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

I forbindelse med Finansloven 2019 besluttede Folketinget, at flygtninge ikke længere har ret til en permanent bolig, og at kommunerne kun er forpligtet til at anvise en midlertidig bolig.

Politikerne havde dermed mulighed for at beslutte, at flygtninge skulle anvises til midlertidige boliger, hvilket man altså ikke besluttede.

Sidder fast

Folketingets beslutning om, at kommunerne kun er forpligtet til at finde en midlertidig bolig skyldes udfordringer med at finde egnede boliger. Det er også tilfældet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I øjeblikket bor omkring 100 flygtninge, der har ret til at få anvist en permanent bolig, i midlertidige indkvarteringer, ifølge Lyngby-Taarbæk Kommnune.

"Flowet fra midlertidig indkvartering til permanent bolig er reduceret væsentligt i 2018 og indtil videre også i 2019 i forhold til 2016 og 2017," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen og fortsætter:

"Dette skyldes dels, at niveauet for forsørgelsesydelsen Integrationsydelse blev reduceret i sommeren 2017, hvorefter en del beboere har oparbejdet gæld i form af ubetalt husleje, dels at det politisk er besluttet ikke at anvise flygtninge til udvalgte boligområder i kommunen af hensyn til beboersammensætningen i områderne. Forvaltningen bruger aktivt og med gode resultater kriterierne for anvisning af permanent bolig som motivationsfaktor i den beskæftigelsesrettede indsats."

Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke vil have økonomiske konsekvenser. Tilgengæld vil det koste Lyngby-Taarbæk Kommune mere, hvis man kun vil anvise til midlertidige boliger, da flere penge skal bruges til drift og etablering af midlertidige boliger.

Publiceret 28 December 2019 15:15