En eventuel Marselistunnel skal gå under Marselis Boulevard fra Skanderborgvej-krydset og ned til havnen. Foto: Google Earth

En eventuel Marselistunnel skal gå under Marselis Boulevard fra Skanderborgvej-krydset og ned til havnen. Foto: Google Earth

SF vil droppe planer om milliarddyr tunnel:

"Spinkel gevinst er voldsomt dyr"

SF har indstillet til byrådet, at Aarhus kommune dropper planerne om en Marselistunnel

Af
Danni Paulsen

Det er snart 20 år siden, at idéen om en tunnel under den trafikerede Marselis Boulevard i Aarhus blev undfanget.

I 2013 blev første etape af det store projekt, der skulle sikre bedre adgang til Aarhus Havn fra motorvejen og aflaste trafikken for især de tunge køretøjer langs Marselis Boulevard, realiseret. Åhavevej blev udvidet, men etape 2, den helt store hurdle i form af en 1,9 kilometer lang tunnel, lader vente på sig.

Der er endnu ingen udsigt til en realisering af tunnelprojektet, selvom Aarhus Kommune og regeringen drøfter mulige løsninger, og nu foreslår SF det aarhusianske byråd at droppe tunnelen helt.

"Tunnelen vil være et af de dyreste vejprojekter i Aarhus Kommunes historie til en pris på op mod to milliarder kroner. Det svarer til omkring 6.000 kroner pr. aarhusianer og op til én million kroner pr. meter. Ingen kan være i tvivl om, at det er voldsomt dyrt i forhold til den spinkle gevinst, som projektet vil medføre," skriver SF i en indstilling til byrådet, der skal behandles på byrådsmødet den 22. januar.

Partiet påpåeger, at trængslen på Åhavevej og Marselis Boulevard har været faldende siden 2016, og at trafikmængden er markant lavere end det, man anslog i den VVM-undersøgelse, der blev lavet for efterhånden mange år siden.

SF foreslår, at byrådet i stedet kigger på billigere alternativer for at løse det trafikale tryk på Marselis Boulevard, og at man bruger de sparede penge på at styrke den kollektive trafik, lave cykelstier og til at medfinansiere kommende letbaneetaper.

"Det kan eksempelvis være i form af busprioritering på Silkeborgvej eller etablering af højklasset cykelsti fra Malling, Skødstrup, Tranbjerg, Brabrand og Hasselager til centrum og ny højklasset rute fra Viby til Skejby," skriver partiet, som også har forslag til, hvordan Marselis Boulevard bør se ud i fremtiden.

"Der kan være en model med niveaufri skæring ved Skanderborgvej, Stadion Allé og Dalgas Avenue og med afblænding af en række til- og afkørsler. Det er samtidigt centralt, at der sikres tilfredsstillende støjdæmpning, så beboerne langs Marselis Boulevard oplever mindre støj end i dag."

Partiet peger i indstillingen på, at de aarhusianske fjernvarme- og vandforsyningskunder ved et tunnelprojekt vil blive pålagt en udgift på 120 millioner kroner til at flytte ledninger, og at alene driften og vedligehold af en ny tunnel er anslået at koste 20 millioner kroner hvert år.

Teknik og Miljø har anslået, at anlægsfasen ved etablering af en tunnel under Marselis Boulevard vil vare cirka fem år.

Publiceret 18 January 2020 13:20