Foto: Rene Strandbygaard/DSB

Foto: Rene Strandbygaard/DSB

Koster op mod 95 milliarder:

Regeringen arbejder videre med kattegatbro - nu med tog

Den socialdemokratiske regering har besluttet at videreføre arbejdet med at lave en bro over Kattegat

Selv om vi har fået en ny regering, så er planerne om at bygge en broforbindelse mellem Sjælland og Jylland over Kattegat ingenlunde skrinlagt.

Det fastslår Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Den socialdemokratiske regering har nemlig besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse, men betoner samtidig vigtigheden af at se på mulighederne for at lave en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Den tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) havde ellers afvist, at tog skulle køre på en eventuel ny bro, da den så ville blive alt for dyr.

"Det er afgørende, at vi undersøger en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og ikke bare en ren vejforbindelse, som den forhenværende minister oprindeligt ønskede. Det er nemlig helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller - fordi al infrastruktur har en betydning for, om vi planlægger efter et grønnere Danmark i fremtiden. Tænk sig, hvis en ny Kattegatforbindelse grundet de markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland for eksempel kan nedbringe antallet af indenrigsflyvninger," siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det forventes, at en Kattegatbro vil kunne forkorte rejsetiden mellem landets to største byer, Aarhus og København, med op mod halvandet time.

Indtil videre ser det ud til, at en ny bro vil gå fra Hou nær Odder i Jylland, over Samsø og til Røsnæs nær Kalundborg på Sjælland.

Dansk Industri anslår, at en bro til biler og passagertog vil koste omkring 90-95 milliarder kroner. Transportministeren udtaler til DR, at han finder det oplagt, at projektet skal finansieres gennem brugerbetaling.

dp

Publiceret 19 January 2020 00:00