Motorvejen set fra Stavtrupsiden, hvor beboerne ønsker en støjvold.

Motorvejen set fra Stavtrupsiden, hvor beboerne ønsker en støjvold. Foto: Jeppe Rafn

"Støjen er fuldstændig ulidelig"

Stavtrup ved Aarhus har i flere år kæmpet for en støvold ved motorvejen. Nu samler man underskrifter for at påvise, at der er et stort behov og ønske om en støjvold

Af
Jeppe Rafn

”Jeg bor selv i et belastet område og kan hele tiden tydeligt høre støjen, som helt klart er blevet værre. Men det er endnu værre i Salamander-området. Her larmer det helt sindssygt og er fuldstændigt ulideligt. Det er ubegribeligt, at kommunen ikke vil tage sig af den problemstilling,” siger Søren Kristiansen fra Stavtrup.

Støjen, han taler om, kommer fra motorvejen, som går langs Stavtrup et par hundrede meter fra den aarhusianske forstadsby.

Der er ikke sket noget

Stavtrup har i årevis kæmpet for at få en støjvold, og Aarhus Kommunes Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek har for et par år siden udtalt sig positivt og udtrykt håb om at etablere en støjvold. Men der er ikke sket noget.

”Vi er strandet,” fortæller Gert Aarslev, formand for Stavtrup Lokalråd.

”Vi er oppe på, at der nogle gange er målt 80 db. Der er utroligt meget støj, og folk er frustrerede. På et tidspunkt skulle der opføres en ny institution på Vestermarken, men den nuværende institution på stedet sagde, at det skulle man ikke gøre på grund af støj, så kommunen droppede det. Kommunen erkender altså, at der er for meget støj,” siger Gert Aarslev.

Underskriftsindsamling

Lokalrådet og Stavtrup Erhvervsnetværk er ved at etablere en støjgruppe, der skal arbejde for at løse byens støjproblemer, og har startet en underskriftsindsamling for at få en støjvold mellem motorvejen og Stavtrup. I løbet af den første uges tid har over 600 personer skrevet under.

”Alle i Stavtrup bakker op om en støjvold og siger, at støjen er blevet værre, efter hastighedsgrænsen på motorvejen blev sat op fra 110 til 120 km/t,” siger Søren Kristiansen, som er medlem af det lokale erhvervsnetværk og har taget initiativ til underskriftsindsamlingen for at vise, at der er lokal opbakning til projektet.

Jorden mellem motorvejen og den vestlige del af Stavtrup ejes af to landmænd, som flere gange har søgt om lov til at etablere en jordstøjvold, men har fået afslag.

Jorden langs den østlige del af byen ejes af Aarhus Kommune.

Enig med borgerne

Bünyamin Simsek oplyser, at Aarhus Kommune har forsøgt at få Vejdirektoratet og ministeriet til at prioritere støjafskærmning. Det er ikke lykkedes, og så må kommunen træde til, mener rådmanden.

”Jeg er enig med beboerne i, at der bør og skal laves en støjvold. De har mig og mit partis opbakning, men jeg kan ikke se i budgetforliget, at der er afsat penge til støjafskærmning. Der er ikke lydhørhed i byrådet,” siger Venstre-rådmanden, hvis parti ikke var en del af det netop vedtagne budget i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har netop afgivet høringssvar i forbindelse med den planlagte udvidelse af E45 fra to til tre spor på strækningen fra Aarhus Syd til Randers N. I høringssvaret har kommunen understreget behovet for støjdæmpning, fordi man har dårlige erfaringer med, at Vejdirektoratet ikke prioriterer støjdæmpning.

Rådmanden oplyser, at det vil koste cirka 15-17 millioner kroner at etablere en støjvold ved Stavtrup.

Publiceret 01 October 2020 08:41