Foto: Rigspolitiet

Foto: Rigspolitiet

Beskyldt for bevidst at tilsidesætte loven: Nu står rigspolitichefen frem

Rigspolitichef Thorkild Fogde kommenterer de seneste dages anklager mod ham og hans ageren i sagen om aflivning af mink.

Efter fødevareminister Mogens Jensens afgang er der det seneste døgn kommet fokus på politiets og rigspolitichef Thorkild Fogdes rolle i minksagen.

Han beskyldes blandt andet for at have vidst, at det var i strid med loven, da politiet kontaktede de danske minkavlere for at få dem til at aflive deres mink på regeringens ordre.

Sagen skal formentlig undersøges yderligere, hvilket sætter begrænsninger for, hvad rigspolitichefen vil udtale sig om på nuværende tidspunkt. Han har dog følgende kommentarer:

"Kritikken mod mig for bevidst at have brudt loven gør, at jeg som rigspolitichef finder det nødvendigt at præcisere følgende:

  • Rigspolitiets politiområde i Ejby, hvorunder Den Nationale Operative Stab (NOST) hører, har ledet en lang række myndighedsindsatser under hele coronakrisen. Ofte under et meget stort tidspres og med opgaver, som var nye og ikke naturligt falder ind under politiets arbejdsområder.
  • I den forbindelse er der udstedt mange hundrede actioncards til politiets medarbejdere om vidt forskellige spørgsmål, herunder det nu omdiskuterede actioncard til medarbejdere, som har ydet call-center bistand til Fødevarestyrelsen i minksagen.
  • Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det. Det er sædvanlig praksis i en organisation af Rigspolitiets størrelse.
  • De telefoniske kontakter, som er omtalt i redegørelsen, er heller ikke gået via mig.
  • Coronakrisen har givet politiet mange nye opgaver, og der er begået fejl. Men en påstand om, at jeg bevidst skulle have tilsidesat loven, har intet på sig.

Når det er sagt, vil jeg gerne igen beklage hele forløbet. I særdeleshed over for landets minkavlere."

jn

Publiceret 20 November 2020 14:32