Ny afgørelse kan give kommunen bedre muligheder for at få farten ned

Afgørelse i Transportministeriet kan skaffe plads til flere 40 kilometer skilte i Favrskov. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune vil nu undersøge nærmere, om det giver mening i Favrskov

Artiklens øverste billede
En ny cykelsti i Svenstrup har gjort det mere sikkert at færdes ved landsbyen. Måske vil en ny afgørelse også kunne sætte farten ned på landevejen gennem landsbyen. Arkivfoto: Christina Johansen

Favrskov "Det lyder spændende. Det vil jeg tage med til mit næste møde med forvaltningen."

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, efter at Lokalavisen Favrskov og søsteravisen, Lokalavisen Norddjurs har gjort ham bekendt med en afgørelse, der netop er truffet af Transportministeriet.

Kort fortalt giver det kommunen bedre muligheder for at få sat trafikskilte op, med mindre hastigheder end i dag. Noget som politiet traditionelt har modsat sig.

"Vi skal bare være klar over, at det ikke en mirakelmedicin. Ofte er det vejens beskaffenhed, der bestemmer om bilister sætter farten ned, og ikke et skilt med en lavere fart," siger Anders G. Christensen. Han nævner som eksempel fartdæmpende foranstaltninger der virker på lange lige strækninger.

Og så virker skilte ikke altid på danskernes trafikkultur.

"Der er jo en bagside af medaljen, for vi ved med sikkerhed, at politiet ikke vil kunne kontrollere hastigheden i det omfang det måske er nødvendigt."

Han tilføjer:

"Men hvis vi kan bruge det i højere grad end hidtil hvor det giver mening, så er det jo godt."

Minister på banen

Transportminister Benny Engelbrecht (S) giver afgørelsen følgende ord med på vejen:

"Det er første gang, ministeriet har haft mulighed for at tage konkret stilling til tolkningen af reglerne, og derfor forventer jeg at afgørelsen vil få stor principiel betydning for kommunernes mulighed for at sætte farten ned. Afgørelsen siger meget klart, at kommunerne med de nuværende regler har gode muligheder for at sætte farten ned i bestemte områder, hvor der er skoler og dagtilbud i nærheden, eller hvis der i øvrigt vurderes, at det vil være godt for trafiksikkerheden. Det er noget af det som kommunerne har ønsket og jeg er tilfreds med, at reglerne bliver præciseret med den her afgørelse".

'Transportministeren føjer til, at han netop har afholdt en høring om hastighed i byerne, hvor kommunerne har efterlyst råderum.

Sag fra 2019

Transportministeriets afgørelse omhandler en sag, hvor Københavns Kommune i 2019 søgte Københavns Politi om samtykke til at etablere en række områder med en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen i to bydele - Ydre Nørrebro og Holmbladsgade Kvarteret,

Københavns Politi afviste at give sit samtykke, idet man ikke fandt, at betingelserne i bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser var opfyldt.

Sagen blev herefter indbragt for Transport- og Boligministeriet til afgørelse.

Ministeriets afgørelse

I sin afgørelse konstaterer ministeriet, at der kan etableres to zoner med en hastighedsgrænse på 40 kilometer i timen i Holmbladsgade Kvarteret som anført I Københavns Kommunes kortlægningsnotat i sagen fra 2019.

Undervejs valgte politiet alene at give afslag i Holmbladgade Kvarteret, men undlod at forholde sig til et tilsvarende projekt for Ydre Nørrebro.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I begrundelsen for afgørelsen understreges, "at det ikke er afgørende, om strækningen eller området i særlig grad er belastet af uheld, hvor for høj hastighed har været en væsentlig ulykkesfaktor, selv om det naturligvis kan indgå som et moment i den konkrete vurdering.

Afgørende er, ifølge den gældende bekendtgørelse ifølge Transportministeriet," en vurdering af, om der for en strækning eller område foreligger væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn, der taler for en nedsættelse af hastighedsgrænsen".

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen