En ringvej uden om byen den bedste løsning

Foreningsformand: En højst tilladt fart på 40 kilometer er også velkommen

Artiklens øverste billede
Trafikstrukuren i Ørsted betyder, at stort set al trarfik gennem byen skal hen over Polden - og det samme skal den meste interne trafik mellem to adresser i byen. Foto: John Pedersen

Ørsted "Som beboer i Ørsted og området ser jeg positivt på, at der er etableret et forsøg med 40 kilometers hastighedsgrænse gennem midtbyen i Ørsted. Der har nærmest altid været stærkt bekymrende forhold på stedet",

Sådan lyder det fra Henning Hansen - tidligere inspektør ved Rougsøskolen - og i dag blandt andet formand for Ørsted Idrætsforening. Han har taget imod opfordringen fra handicaprådets formand Peter Hjulmand Nielsen, om at komme på banen med en holdning til trafikforholdene på Rougsøvej i Ørsted..

Det bedste en ringvej

Henning Hansen mener, at den bedste løsning nok ville være en ringvej udenom byen, men at det vil være en omkostningstung løsning og nok kræve en lokal folketingspolitiker til at gennemtrumfe,

Og selv da, ville det blive svært, mener han med henvisning til sagen fra Mariager for et par år siden.

Sygehusvej bør med

En realistisk og fornuftig mulighed ser den tidligere skoleinspektør i en permanent hastighedsgrænse på 40 kilometer som obligatorisk og ikke kun vejledende.

Henning Hansen foreslår, at strækningen med de 40 kilometer som højeste tilladte hastighed, skal starte et stykke længere oppe ad Rougsøvej for eksempel ved Møllevejs udmunding i Rougsøvej.

Det vil sænke farten inden bilerne kommer ned ad bakken, hvor udsynet bliver dårligt.

Han ser også gerne, at de 40 kilometer kommer til at gælde ind på Sygehusvej ud til biografen, Det vil sænke farten gennem de sving, der findes med meget dårlige oversigtsforhold på den del af Sygehusvej.

Alt hen over Polden

"Hele infrastrukturen i Ørsted by indebærer, at al trafik gennem byen skal hen over Polden, næsten ligegyldigt hvor man kommer fra - og hvor man skal hen#, konstaterer Henning Hansen.

Byens gader er nemlig stjerneformet med Polden som cenbtrum uden ret mange "tværveje", som kunne aflaste den centrale plads.Intern trafik mellem 2 adresser i Ørsted går således også næsten altid hen over Polden.

Han nævner også de kommunale og regionale institutioner beliggende i Ørsted, der bidrager med et stort antal bløde trafikanter, der skal krydse Rougsøvej for at nå til de flestes mål - SPAR-købmanden eller bageren.

Stærkt trafikeret

For at gøre det hele endnu mere uoverskueligt, så munder Storegade og Sygehusvej på dette sted ud i Rougsøvej men lidt forskud, så oversigtsforholdene bliver ringere.

"Det skaber farlige situationer for trafikanter - ikke blot fodgængere - men også de, som skal dreje ind på og fortsætte ad Rougsøvej. Det skyldes dels husene på hjørnegrunden af Storegade, dels et sving på Rougsøvej umiddelbart nord for Polden og ikke mindst nogle vejvisningsskilte på hjørnet af Sygehusvej".

Henning Hansen henviser også til det faktum, at der ad Rougsøvej gennem Østed by kører meget store tunge lastbiler, som blandt andet kører med ler til produktion af teglsten fra lergraven mellem Udby og Ingerslev og mælk fra store mælkeproducenter i området.

Dertil kommer rigtigt mange feriegæster- ganske vist i lettere køretøjer - til og fra det store sommerhusområde ved St. Sjørup.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen