Der er masser af godt nyt om de nye tider i Ebeltoft

Med støtte fra Syddjurs Kommune, har lokale borgere, foreninger, erhvervsdrivende og turistattraktioner siden efteråret 2019 skabt stor fremdrift i projekterne under Ebeltoft i Udvikling

Artiklens øverste billede

EBELTOFT Ebeltoft i Udvikling er et byudviklingsprojekt, der har til formål at involvere byen i at skabe en moderne og levende by, der understøtter Ebeltoft som et attraktivt sted at leve og bosætte sig, en populær turistdestination i vækst og en stærk erhvervskommune, hvor bæredygtighed har høj prioritet. Projektet har været undervejs i en årrække, og i 2019 flyttede projektet fokus fra planer til handling, og borgergrupper med ønske om en mere aktiv rolle i byudviklingen så dagens lys. Det har skabt en række resultater, bl.a. kunstværket 'Breathe With Me' ved det gamle Posthus og forsøget med etableringen af 'Det Maritime Torv' ved fiskerihaven - og flere projekter er på vej.

Fem arbejdsgrupper

Med udgangen af 2020 har borgerne i koordineringsgruppen for Ebeltoft i Udvikling udarbejdet rapporten 'Ebeltoft i Udvikling - sammenfatning og anbefalinger', der opsummerer arbejdet med projektet og desuden skitserer arbejdsgruppernes konkrete forslag til udviklingsprojekter. Projektet har aktuelt fem arbejdsgrupper, der arbejder med hver sit delområde: området ved det gamle posthus, Jernbanegade, området mellem museerne (Fregatten Jylland og Glasmuseet), kyststien og den 'kommunale halvø' samt Fiskerihavnen. Desuden er der nedsat en koordineringsgruppe, der skal sikre sammenhæng mellem projekterne. Koordineringsgruppen har identificeret seks temaer, som vil være væsentlige elementer for det fremadrettede arbejde med en helhedsorienteret byudvikling: Klimatilpasning, Bæredygtighed og biodiversitet, Trafik og parkering, Sæsontænkning, Kulturhistorie samt Kunst, kultur og idræt.

I rapporten skitseres de enkelte temaer og delprojekter i ord, billeder og et detaljeret kortmateriale, der bl.a. illustrerer, hvordan projekterne ligger som perler på en snor i en veldefineret helhed, men også hvordan klimaudfordringer med stigende havvand og episoder med voldsom regn samt trafikale udfordringer kræver nye løsninger og handling.

Foretræde for byrådet

Det er koordineringsgruppens hensigt, at rapporten skal give borgere og politikere indsigt i projektet, og desuden skal den danne et solidt afsæt for det videre arbejde med at realisere projekterne og for tiltrækning af fondsmidler og øvrige investeringer. På den baggrund forventer koordineringsgruppen at få mulighed for at præsentere rapporten også for Byrådet ved et temamøde 24. februar, ligesom rapporten allerede nu er tilgængelig på kommunens hjemmeside og vil blive tilgængelig i et begrænset oplag som tryksag.

Ebeltoft i Udvikling 2019-20 har taget afsæt i Byrådets 'Visions og udviklingsstrategi', som handler om samskabelse, og i 'Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by & havn', som Syddjurs Kommune fik udarbejdet med økonomisk støtte fra Realdania i 2015. Visions- og udviklingsplanen bidrager med et bud på den overordnede udvikling af by og havn med afsæt i de stedbundne potentialer og styrker i den gamle købstad, havnen og kysten. Den har dermed været et særdeles brugbart værktøj at tage afsæt i for udviklingen af de konkrete projekter, der er blevet arbejdet med i Ebeltoft i Udvikling i perioden 2019-20.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen