Ebeltoft skal være sin egen for at tiltrække børnefamilier

Artiklens øverste billede
Maltfabrikken er et af de steder, hvor Ebeltoft har noget helt unikt at byde på. Det er blandt andet mere fokus på byens særlige tilbud, der kan være med til at tiltrække flere børnefamilier, vurderer politikerne. Arkivfoto: Simon Carlson

Børnetallet i Ebeltoft har igennem en årrække været drastisk dalende, mens aldersgennemsnittet i byen er stigende.

I befolkningsprognoserne er der endnu ikke noget, der tyder på, at flere børnefamilier er på vej til Ebeltoft og dermed danne grundlaget for fremtiden.

Lokalavisen har bedt medlemmerne i Familie- og Institutionsudvalget i Syddjurs Kommune om at forholde sig til den aktuelle situation i Ebeltoft samt give deres bud på, hvordan der i højere grad kan skabes et yngre fundament at bygge på. 

Michael Aakjær, Socialdemokratiet

"Jeg hæfter mig også ved befolkningsudviklingen. Ikke kun i Ebeltoft, men for hele kommunen.

Den prognose som optager mig og som jeg tager udgangspunkt i er den som byrådet behandlede i april/maj 2020. Hvis prognosen holder så falder antallet af 7-16 årige i Ebeltoft med ca 14%, sammenlignet med hele kommunen hvor faldet for samme aldersgruppe er ca 3%.

Det vækker til en form for bekymring og kalder på opmærksomhed. Ebeltoft er en dejlig by, med mange tilbud, både skole og daginstitutioner, der er også et godt tilbud omkring rampen og maltfabrikken til de unge. Men det og de lavere huspriser end vest kommunen (Hornslet) er ikke nok. 

Jeg tænker at bedre kollektive forbindelser og nærheden inden for en halv time til Aarhus er en del af forklaringen. 

En måde at tale byen op til målgruppen med børn kunne være også at fokusere på de eksisterende gode tilbud. Det vil sige, vi investerer i gode daginstitutioner, en god skole, en ungdomskultur og også på de kollektive forbindelserne. Vi skal eller kan for eksempel søge at forbedre dem - både til Rønde som uddannelsesbyen efter folkeskolen og naturligvis til Aarhus og Randers. 

Jeg tror at en del af fravalget af Ebeltoft fra familiernes side på trods af de billigere huspriser blandt andet kan skyldes at man ikke er klar over hvordan man kan komme derfra, far mor og teenager, uden at have mere end en bil. Hurtig ruter til de store byer kunne derfor være et svar."

Christoffer Pedersen, Venstre

"Det er klart, at det er bekymrende, at der har været så markant et fald i udviklingen i elevtallet de seneste ti år, og også bekymrende, at prognoserne siger, at det er en udvikling der kommer til at fortsætte. 

Når det er sagt så er elevtal og prognoser herfor ofte meget usikre, og der kan hurtigt ske noget som gør at udviklingen vender. Vi ser hvordan Hornslet vokser markant i de her år, og vi har set hvordan Mols fik vendt en lidt træls udvikling i børnetallet. Jeg tror på, at Ebeltoft også kan vende udviklingen. Ebeltoft er en super-attraktiv by. 

Vi skal sikre en god udvikling i hele kommunen. Og jeg ville da ønske, at også flere børnefamilier ville have lyst til at flytte til Ebeltoft. 

Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at sætte alt for tydelige mærkater på vores byer. Vi må aldrig nå dertil, hvor vi alene opfatter Hornslet som bosætningsområde, Ebeltoft som turistby osv. Ebeltoft kan så meget – også for børnefamilierne. 

Den vestlige del af kommunen nyder godt af nærheden til Aarhus, og blandt andet af den grund har vi her stor tilflytning af børnefamilier. Sådan er det ikke i Ebeltoft, så her skal der gøres lidt andet. 

Grundlæggende synes jeg, at Ebeltoft er inde i en god udvikling. Spændende udvikling af havneområdet, Maltfabrikken er lige åbnet, og nu renoverer vi Ebeltoft skole. Der er masser af ildsjæle i Ebeltoft, så på den måde er jeg egentlig ikke så bekymret. 

Børnefamilier tiltrækkes af gode skoler og dagtilbud, og så selvfølgelig, at der ikke er alt for langt til forældrenes arbejde. Den første del kan vi som byråd gøre meget ved, og det gør vi også. 

I FI-udvalget har vi netop godkendt et byggeprogram for Ebeltoft skole, hvor vi går ind og investerer i en optimering af Ebeltoft skole, så den kommer til at fremstå som en super moderne og attraktiv skole. Det kan man i Ebeltoft glæde sig rigtig meget til. Det bliver rigtig godt. 

Og så tror jeg da, at vi skal blive bedre til at synliggøre de kvaliteter som Ebeltoft har. Vi skal måske også markedsføre Ebeltoft lidt anderledes, hvis vi gerne vil tiltrække børnefamilierne. Ebeltoft er uendeligt meget mere end Fregatten Jylland og Det Gamle Rådhus. Ebeltoft er også natur, beliggenhed ved vandet, et aktivt byliv og meget mere. Det skal vi være bedre til at vise."

Jesper Yde, Enhedslisten

"Ebeltoft er en fantastisk by, men jeg er meget bekymret over den udvikling vi har set gennem en årrække, hvor Ebeltoft i højere grad har fået karakter af en ferieby med en stigende aldersprofil for de fastboende.

Et flertal i byrådet har i alt for høj grad tænkt turisme som kvantitet, for eksempel med planerne om endnu større sommerhusområder tæt på kysten i stedet for at sørge for en udvikling af en bæredygtig turisme af høj kvalitet der både tager hensyn til de fastboende og den enestående natur.

Det er virkelig fint at Ebeltoft er attraktiv for de ældre årgange som selvfølgelig er velkomne, men vi er også nødt til at sikre at Ebeltoft er i stand til at tiltrække børnefamilier.

Det gør vi ved at have velfungerende daginstitutioner og en skole af høj kvalitet. Her har vi netop besluttet byggeprogrammet for en modernisering af Ebeltoft Skole til 17.6 millioner kroner.

Men det er vigtigt at vi sørger for en ordentlig normering i daginstitutionerne og tilstrækkelige ressourcer til skolen i stedet for de nedskæringer der har været en virkelighed gennem mange år.

Vi tiltrækker børnefamilier ved at have fokus på erhvervsudvikling, både med hensyn til de traditionelle virksomheder, men også på innovative iværksættermiljøer og grøn erhvervsudvikling for eksempel indenfor cirkulær økonomi. Et eksempel på et spændende initiativ er miljøet omkring Grobund der allerede har lokket mange initiativrige unge mennesker til Ebeltoft.

Vi skal investere i kultur, iværksætteri og spændende bymiljøer som for eksempel omkring Maltfabrikken og støtte de mange aktive borgere der yder en stor indsats for at udvikle Ebeltoft og skabe forbindelse mellem byen og vandet som det for eksempel foregår i Ebeltoft i udvikling.

Med de initiativer vi har taget mener jeg faktisk at Ebeltoft er på rette vej og kan se frem til en god udvikling som en fantastisk by for mennesker i alle aldre."

Jørgen Ivar Bruus Mikkelsen, Venstre

"Ebeltoft er i dag - og skal fremover være - mere end en ferieby. Jeg er opmærksom på det faldende elevtal i Ebeltoft, som vi desværre også ser flere andre steder i kommunen. Og det er jo skidt når vi gerne vil udvikling af hele kommunen.

Jeg er ikke bekymret endnu. Vi har andre steder set entusiastiske fællesskaber snyde prognoserne.

Vi ser en forholdsvis stor andel af børnefamilier i Ebeltoft vælger skoletilbud udenfor Ebeltoft. Det kan der være grund til at kigge på.

Ebeltoft er en dejlig by, men der er langt til mange ting - for eksempel til dér hvor folk har deres arbejde. Derfor skal der kompenseres på andre fronter for at fastholde og tiltrække børnefamilier:

1. Vi er i gang med at modernisere og samle skolen. 

2. Ungdomsskolen får i den forbindelse egne lokaler med muligheden for at skabe et attraktivt ungemiljø. 

3. Ebeltoft i Udvikling skaber fællesskaber og bidrager til - ja udvikling.

4. “Grobund” prioriteres politisk og vil givetvis tiltrække børnefamilier.

5. Der har i en årrække været megen opmærksomhed rettet om at booste Ebeltoft som kulturby - og det er godt.....

6. Men vi skal politisk være opmærksomme på at investeringer i Ebeltoft også skal være for borgerne i Ebeltoft.

7. Måske er børnenes fritidstilbud forsømt - måske mangler de voksne et forsamlingshus...?"

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen