Beboere i Apotekerhaven tabte tvist til boligselskabet

Midtjysk Boligselskab trak det længste strå, da lejere nægtede at godkende budgettet for det kommende år

Artiklens øverste billede
Beboerne i Midtjysk Boligselskabs afdeling i Apotekerhaven har fået en huslejestigning på 1,93 pct. Foto: CSJ.

bolig Favrskov Kommunes Økonomiudvalg har bemyndigelse til at afgøre husleje-tvist, og de gav Midtjysk Boligselskab medhold i en tvist mellem lejere i Apotekerhaven i Hammel og boligselskabet. Beboerne må nu acceptere en huslejestigning på 1,93 pct.

Tvisten startede ved det ordinære afdelingsmøde 27. august 2020, hvor budgettet enstemmigt blev nedstemt med 18 stemmer. Afdelingen består af 27 boliger, og på mødet deltog ni husstande. Hver husstand har to stemmer.

Der er ikke etableret en afdelingsbestyrelse.

Underskud i regnskabet

Regnskab 2019 for afdelingen viste et underskud på 2.269 kroner. Huslejen var ifølge budget 2021 sat op med i alt 33.950 kroner årligt. Det svarer til en stigning på 15,72 kroner pr. m2 i gennemsnit.

For en gennemsnitlig 1-værelses lejlighed betyder det en huslejestigning på 79 kr. pr. måned svarende til, at huslejen for 2021 ligger på 4.121 kr. pr. måned. For en gennemsnitlig 4-værelses lejlighed, betyder det en huslejestigning på 129 kr. pr. måned svarende til, at huslejen for 2021 ligger på 6.768 kr. pr. måned.

Ifølge Midtjysk Boligselskab skyldes stigningen primært en større forsikringspræmie samt øgede udgifter til renovation og ejendomsskat. Herudover er der et behov for øgede henlæggelser.

Undren over vedligehold

Sagen har efterfølgende været til partshøring hos de 27 husstande i afdelingen. Tre af husstandene har i et fælles høringssvar forklaret, hvorfor de ikke ville stemme for budgettet. De undrer sig blandt andet over at der ikke med de henlagte midler er råd til at udbedre de fejl og mangler, som påpeges over for boligselskabet.

"Hver gang vi påpeger fejl og mangler vedrørende vedligeholdelse til boligselskabet er første reaktion, at det er der ikke penge til, hvilket er frustrerende. Der bliver hvert år ved "markvandring" kigget på hvad der skal laves, men da de opgaver, der bliver udført er i den mindre kategori, må der fra den såkaldte vedligeholdes konto være et stort overskud."

Beboerne giver som eksempel, at en af gavlene allerede skulle have været renoveret for tre år siden, men dette projekt er henlagt.

"Bygningerne er 25 år gamle og trænger til modernisering både ude og inde. Vi beboere undrer os over den manglende vedligeholdelse. Hvad bliver pengene brugt til, eller er de overført til andre projekter?"

Beboerne undrer sig samtidig over, at der er en forskel i kvadratmeterprisen på henholdsvis en 1-værelses og en 4-værelses lejlighed. Endelig mener de heller ikke, at budgettet er transparent nok.

Der bliver sparet mere op

Til dette har boligselskabet i en skrivelse til Favrskov Kommune meddelt, at boligselskabets afdelinger hver især har egen økonomi, og midlerne er derfor brugt i den aktuelle afdeling og ikke andre steder.

Det nævnes også, at man på boligselskabets hjemmeside kan se, hvad henlæggelserne bliver brugt til, og at man både nu og fremover vil have stort fokus på at øge afdelingernes henlæggelsesniveau, så der kan spares endnu mere op til den nødvendige vedligeholdelse.

Lokalavisen har siden spurgt til konkrete projekter betalt af henlæggelsesmidlerne, samt hvordan underskuddet fremkommer. Hertil lyder svaret fra Midtjysk Boligselskab, at underskuddet opstår i den samlede omsætning. Der er udgifter på det samlede budget på 1.860.062 og indtægter på samlet set 1.857.793, hvilket giver underskuddet på de 2.269 kroner. Der henvises igen til boligselskabets driftskonti.

Endvidere understreges, at en afdeling som har en afdelingsbestyrelse, har adgang til disse data med bilag via deres beboer-login.

"Og såfremt der ikke er en afdelingsbestyrelse, så er de meget velkomne til at tage kontakt til afdelingens driftschef, som kan give en forklaring på forbrug på konti."

Det har desværre ikke været muligt at træffe nogle af indsenderne af høringssvar for en kommentar.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen