Debat: Nu må den nye direktion træde i karakter

Artiklens øverste billede
Arkivfoto

"Den 20. januar kunne man læse i Adresseavisen, at Syddjurs Kommune var bevilget 11 mio. kroner i støtte til et nyt projekt. Tillykke til os alle!

Knap var pengene landet, før Jan Fischer (S) var klar med konsulenter og kaffe. Faktisk skal man forstå, at kaffen skulle før pleje og omsorg. Ja, Fischer går endda så langt som at "sige" at pengene kan få Syddjurs til, i løbet af få år, at få "verdens bedste hjemmepleje". Men det er desværre igen varm luft fra socialdemokraterne i Syddjurs.

Ekstra penge fra finansloven for at kunne levere omsorg og nærvær i hjemmeplejen bliver på denne måde igen ædt op af ligegyldige projekter, administration og ledelse.

Jan Fischer og hans udvalg lader sig køre rundt i manegen af et ekstremt dårligt og inkompetent ledet fagområde, og han ser tilsyneladende ikke, hvorledes kommunen med en smule fornuft og rettidig omhu kunne gøre både borgere, ansatte og administration en stor tjeneste ved at stille krav om at kommunens ledelse følger landets love for pleje og omsorg først og drikker kaffe med projektmagere og konsulenter senere.

Inden for det sidste halve år har Syddjurs Kommune meddelt, at pga. Corona er kommunen ikke i stand til at sagsbehandle en ansøgning om hjemmepleje - på under 5 måneder.

Dette meddeler kommunen borgeren en måned efter visitationsbesøget. I Syddjurs må man således forvente, at der går minimum et halvt år fra man søger, til man får hjemmepleje.

Der bliver ikke erstattet personale i hjemmeplejen, når medarbejdere siger op eller bliver syge på grund af dårlige arbejdsforhold.

Forhold, der blandt andet kommer, fordi kommunens personale ikke får deres pauser, ikke får tid til transport mellem borgerne (og derfor ofte stresser mellem besøgene), ikke får tid til omklædning med "rumdragter" ved besøg hos corona-ramte borgere, og ikke har tid til at koordinere, personalet imellem. Mangler på fastansatte og stort forbrug af vikarer øger jo også presset – og en dårlig økonomi.

Og endelig de kortsigtede afgørelser ifm. borgere, der har særlige behov, som den om den hjerneskadede Ole Klausen, der er blevet nægtet regionalt botilbud rettet mod borgere med hjerneskader. Syddjurs Kommune er særlig berygtet i specialforeninger som Hjerneskadeforeningen for at nægte borgere de rettigheder lovgivningen på områderne berettiger dem til.

Gentagne ankesager går kommunen imod, og der er eksempler på, at Ankestyrelsen ligefrem "belærer" kommunen om, at den skal følge loven og i sine kendelser instruerer kommunen i, at ydelserne går væsentligt længere end de ydelser borgene har bedt om.

Herfra skal der lyde en opfordring til, at Ole Klausen og hans familie – med støtte fra Hjerneskadeforeningen anker kommunens afgørelser vedr. det regionale botilbud og en ydmyg forhåbning om, at den nye kommunaldirektør, og den nye direktør, der netop har afløst Jørgen Andersen, får strammet op på den eklatant dårlige ledelse, der er af området vedrørende sundhed, ældre og social.

For det er åbenlyst, at der gennem det politiske udvalg og borgmesterposten ikke kan findes de nødvendige ledelseskompetencer, og at socialdemokraterne heller ikke på kommunalt plan kan følge landets love."

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen