Regnvand fra boligområde skal sive

Pilotprojekt med klima-anlæg for nedsivning af regnvand på egen grund i Fyrreparken i Allingåbro er igangsat

Artiklens øverste billede

ALLINGÅBRO I takt med at der ventes perioder med større regn-mængder i fremtiden, er det blevet aktuelt at lave forsøg med at lade overfladevand sive ned i jorden i stedet for at lede det via lange og udslidte ledningsnet ud i kloakken.

Aqua Djurs hat søsat et pilotprojekt med det formål i boligområdet Fyrreparken i Allingåbro.

Det sker i samarbejde med Norddjurs Kommune og beboerforeningen for området.

Slidt ledning til Randers

I dag pumpes den samlede nedbør og overfladevand i det hele taget for hele Allingåbro til rensning i Randers Kommune.

Det sker gennem en ledning, der er op mod et halvt hundrede år gammel og er ved at være godt slidt.

Aqua Djurs oplyser, at det er en af grundene til at pilot-projektet har fundet vej til Fyrreparken.

Projektet er "solgt" til beboerforeningen som en "løsning der er god for den enkelte beboer og for Aqua Djurs som vandforsyningsselskab.

Nedsivning på egen grund

I foråret 2020 blev beboerne i "runden" med husnumrene Fyrreparken 9 til 16 kontaktet af Aqua Djurs og konsulentfirmaet Niras og spurgt om man var interesseret i et pilotprojekt om at lade regnvand sive på egen grund.

Ved nedsivning forstås, at regnvandet enten ledes ud til en faskine eller løber ud på jorden, hvilket er tilladt når det ikke er til gene for naboerne.

Alle vil være med

I sommeren 2020 blev beboerne på et informationsmøde orienteret grundigt om, hvad projektet ville gå ud på.

Det blev oplyst, at hver grundejer ville få tilbagebetalt 40 procent af sit kloakbidrag svarende til lige knap 26.000 kroner.

De penge kan så anvendes til at få regnvandet separeret fra spildevand inde på egen grund.

Samtlige syv husstande meldte tilbage, at de ønskede at deltage i projektet.

Flere "runder" følger

I september blev det på endnu et møde meldt ud, at projektet ville blive udført inden årets udgang.

I mødet deltog også en havearkitekt, der indsamlede forslag til, hvordan de enkelte "runder" kan indrettes, når turen kommer til dem.

Der er nemlig lagt op til, at når pilotprojekt nummer 1 er gennemført og forhåbentlig med et godt resultat, så vil det blive gennemført også i de andre runder i Fyrreparken.

Fælles "Fællesskab"

Havearkitektens ønske om at modtage forslag til, hvad der kan etableres i de enkelte runder af små fælles anlæg til gavn for beboerne, har allerede givet pote,

Den overordnede titel er blevet "Fællesskab" og mange mange gode og konstruktive forslag er bragt på bane.

Mulighederne er mange og vidt forskellige. Her nævner vi nogle af dem, og der kan naturligvis komme nye til:

Fra en ende af: Beplantning med frugttræer, bålplads, petanquebane, overdækket fredagsbar, plads til partytelt samt borde og bænke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen