Miljøforening: Kommunen kan begrænse svineproduktion

Ny miljøforening har fået 235 medlemmer på blot syv uger

Artiklens øverste billede
Peter N. Andersen fra Miljøforeningen Dover Sogn. Pressefoto

Miljø & grise På syv uger har Miljøforeningen Dover Sogn fået 235 medlemmer. Den direkte anledning til etablering af foreningen er en konkret sag om fordobling af svineproduktionen i området. Beboere og brugere af området har med foreningen klart meldt ud, at 'nok er nok'. Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra foreningen selv i en pressemeddelelse.

"Vi oplever kæmpe opbakning til Miljøforeningen uanset politisk ståsted. Jeg har faktisk ikke mødt nogen endnu, der synes det er en god ide at 'doble op' på svineproduktion – ja måske bortset fra investorerne i projektet og andre der er afhængige heraf," fortæller formand Peter N. Andersen, og tilføjer:

"Jeg mangler også at møde den første byrådspolitiker, der synes det er en god idé."

Miljøforeningen Dover Sogn har noteret sig, at Skanderborg Kommune har valgt at håndtere miljøgodkendelser ved udvidelse og nyetablering af husdyrbrug rent administrativt. Så Byrådet lægger den politiske linje og kan fastlægge praksis for administrationen. Miljøforeningen Dover Sogn ønsker, at byrådspolitikerne tager ansvar og genovervejer den udstukne politiske linje til embedsværket og den medfølgende praksis.

"Det skal ses i lyset af en præcisering fra Miljøministeriet, hvor de klart siger, at der faktisk er en smule handlerum inden for den gældende lovgivning, og det håber jeg meget at Skanderborg kommune vil bruge," udtaler Peter N. Andersen og tilføjer:

"Det betyder konkret, at godkendelse til etablering af udvidelse og etablering af nye husdyrbrug kun ske, hvis væsentlig virkning på miljøet kan undgås. Det gælder bl.a. landskabelige værdier, natur med alle dens bestanddele, drikkevand og øgede trafikale gener samt lugt- og støjgener. Hvis det ikke kan undgås kan kommunen give afslag, fremgår det af de svar, miljøminister Lea Wermalin (S) har givet i 2021. Det beror dels på, at den enkelte husdyrgodkendelse skal leve op til gældende lovgivning, men også en skønsvurdering i kommunerne."

Forsigtigheds-fokus

Peter N. Andersen understreger, at foreningen ønsker maksimal ekstrem fokus på forsigtighedsprincippet, når der skal skønnes og vurderes i forbindelse med miljøgodkendelser.

"Det modsatte vil være letsindighed. For naturens skyld ønsker vi heller et afslag for meget end et for lidt. Det vil være ansvarlighed i forhold til den følsomme natur der ikke kan tale sin egen sag. Vi er flere og flere, der forundres over den manglende logik i Skanderborg Kommunes ambitiøse Natur- og Miljøpolitik - 'Plads til alle' - og de faktuelle miljøgodkendelser af svineproduktioner," siger Peter N. Andersen i pressemeddelelsen.

Han mener, at restriktionerne i udpegede industriområder er mere strikse end det opleves på landet.

"Investorer i svineproduktioner bør for egen skyld vise samfundssind ved i højere grad at tage et aktivt medansvar ved placeringen af store intensive svineproduktioner, således det ikke sker i naturfølsomme bynære områder – og det vil nok også gavne deres omdømme. Miljøforeningen Dover Sogn er ikke en stemme mod landbruget, men for natur og miljø," afslutter Peter N. Andersen.

cns

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen