Tilskud i en Coronatid - same procedure as last year

Artiklens øverste billede
Tilskuddene til foreningerne og aftenskolerne i Skanderborg kommune bliver i år de samme som sidste år. Arkivfoto

Debat Der har igennem det seneste års tid ofte været stillet spørgsmålstegn ved, om der sker ændringer i tilskuddene til foreningerne og aftenskolerne i Skanderborg kommune på grund af coronarestriktioner og diverse nedlukninger. Det korte svar er, at der ikke er sket ændringer – hverken i 2020 eller i 2021.

Allerede i foråret 2020 besluttede Folkeoplysningsudvalget, da det blev klart, at coronaen ville få stor betydning for foreningslivet og aftenskolerne, at tilskuddene til foreninger og aftenskoler i Skanderborg kommune skulle være uændrede i 2020 uanset, om der var aktiviteter eller ej i foreningerne/aftenskolerne.

Folkeoplysningsudvalget har i starten af 2021 besluttet, at tilskud til foreninger fortsætter uændret i hele 2021 på baggrund af de oplysninger, foreningerne har givet om medlemstal mv. ved udgangen af 2019. For aftenskolernes vedkommende fortsætter tilskuddene uændret for 1. halvdel af 2021, og vi laver en evaluering af økonomi og deltagerantal til sommer.

Tilskud til foreningslivet og aftenskolerne i Skanderborg kommune administreres af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af delegering af kompetence fra Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra foreningslivet, aftenskolerne og Byrådet. 10 medlemmer, der repræsenterer idrætten, BUS (spejderne, FDF, DUI leg og virke), andre forening og aftenskolerne, vælges for en 4-årig periode, og 3 medlemmer udpeges af Byrådet. Næste gang, der er valg til Folkeoplysningsudvalget, er i december 2021.

Folkeoplysningsudvalget har i 2021 et budget på kr. 9,7 mio. En stor del af dette beløb skal udbetales i henhold til folkeoplysningsloven. Det drejer sig bl.a. om kr. 2,9 mio. til aftenskolerne (tilskud til lærerlønninger og lokaler), og kr. 2,2 mio. til lokaletilskud til foreningerne. Det direkte tilskud til foreningerne til medlemmer under 25 år beløber sig til kr. 3,4 mio. – eller ca. kr. 200 per medlem årligt. Herudover uddeler Folkeoplysningsudvalget tilskud via søgbare puljer til foreningerne til bl.a. indkøb af materialer, træner-/lederuddannelser, anlæg og nye initiativer med kr. 1,2 mio.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning for 2021 betyder, som nævnt ovenfor, at der i 2021 ikke sker ændringer i lokaletilskud eller medlemstilskud til foreningerne.

Da medlemstilskuddet har været uændret gennem flere år (ca. kr. 200 per medlem årligt), har Folkeoplysningsudvalget sendt en budgetanmodning til Byrådet om, at vi får forøget vores ramme, så vi i 2022 kan øge medlemstilskuddet til kr. 220 per medlem årligt. Vi har endvidere sendt budgetanmodning om, at der oprettes en ny pulje under Folkeoplysningsudvalget, der kan yde tilskud til aktiviteter mv. til glæde for foreningernes medlemmer over 70 år. I dag kan vi efter politisk beslutning som udgangspunkt kun yde tilskud til materialer, anlæg, lokaler mv. til unge under 25 år.

Og hvordan er det så gået med for foreningerne i 2020 mht. antal af medlemmer? Der har været afgang af medlemmer i nogle foreninger og for nogle aldersgrupper. Men der har også været tilgang til foreningerne – igen spredt på foreninger og aldersgrupper. Ved udgangen af 2017 var der i de godkendte foreninger i Skanderborg kommune i alt 34.571 medlemmer. I 2018 var tallet 34.936, i 2019 36.844 og ved udgangen af 2020 i alt 36.587. Et fald fra 2019 til 2020 på i alt 257 medlemmer eller 0,7%. Det bliver spændende at se, hvilken betydning det seneste halve års restriktioner og nedlukning(er) har for foreningernes medlemstal i 2021.

Så konklusionen på spørgsmålet om tilskud til foreningerne og aftenskolerne i Skanderborg kommune under coronaen er indtil videre: "Same procedure ….", dog med håb om mulighed for forøgelse af tilskuddene fremover.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen