Debat: Fælles om et vildere Norddjurs

Artiklens øverste billede

debat Deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune”, men hvorfor skal vi deltage i en konkurrence? Min holdning er, at en konkurrence og en kortvarig indsats ikke gør det alene, med det er en god kickstart til en fælles indsats om et vildere Norddjurs. Derfor skal vi deltage i konkurrencen om Danmarks vildeste kommune og jeg håber på bred politisk opbakning til at gå ambitiøst ind i projektet, på næste kommunalbestyrelses møde.

Biodiversiteten er hårdt presset og vi skal som kommune motivere og inspirere folket i Norddjurs til at bidrage til mere og vildere natur. Jeg har set, landmænd der har plantet striber af blomster langs markerne, heldigvis med mange af de danske blomster i og endnu gladere bliver jeg når jeg er på vej til min lokale Brugs i Glesborg, ser at den visne stribe hvor blomsterne tidligere på året strålede om kap med solen, stadig får lov at stå til stor glæde for mange arters overlevelse.

Kom tættere på naturen og lad naturen komme tættere på dig, lad naturen flytte helt ind i haven. Plant hjemmehørende og gerne flerårige arter som Løgkarse, Kornblomst, Kornvalmue, Røllike, Farve-gåseurt, Smalbladet klokke, Nældebladet klokke, Blåklokke, Blåhat, Hvid okseøje, Knopurt, Gul snerre, Prikbladet perikon, Kællingetand, Tjærenellike, Trævlekrone, Skov forglemmigej, Vild Merian, Dunet vejbred, Cikorie, Hulkravet kodriver, Brunelle, Nikkende limurt, Dagpragtstjerne, Blæresmælde, Klinte, Slangehoved, og opleve syngende fugle i træerne og flyvende insekter summe og sværme i haverne.

Virker det overskueligt at omlægge hele haven, så start med et lille område i haven, lav evt. en blomsterkasse eller bunke sten og følg insekternes søgen efter de små levesteder. Nogen gange kan man være heldig at få en lille pose blomsterfrø af Norddjurs Biavlerforening.

Alt det skal vi hjælpe hinanden med og vi politikere skal sikre, at kommunen er rustet til at handle og bakke op om fællesskabet med at sikre levevilkår for insekter, dyr og planter.

Når vi sammenligner os med andre kommuner har Norddjurs Kommune et rimeligt godt udgangspunkt for at gå forrest og for at sikre og fremme biodiversiteten, men vi har helt sikkert potentiale for forbedringer og det skal vi arbejde videre med. Vi skal skabe naturbroer for bedre sammenhæng mellem naturområder, reducere påvirkningen med næringsstoffer mv. og i stedet erstatte det med større sammenhængende naturområder på næringsfattig jord samt sikre flere arealer med sandjord, hvor hjemmehørende arter -eng blandinger, buske og gerne træer skal plantes. Alt dette mener jeg er step 1 i den grønne omstilling i Norddjurs kommune.

Når vi taler om Norddjurs kommunes natur og miljø potentiale, bør der også være et step 2 og her får jeg nok brug for hjælp landspolitisk, da det handler om oprettelse af store kystnære naturområder, lavbundsarealer, samt fredsskov. Men noget kan vi dog gøre selv; en aktiv opkøbsstrategi af naturegnede arealer som netop er ved at blive udformet og det naturben har vi brug for at stå på.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen