Der er stor interesse i byrådet for at opføre vindmøller på Køge Havn.

Der er stor interesse i byrådet for at opføre vindmøller på Køge Havn.

Bred opbakning til kæmpe-vindmøller

Et enigt byråd bakker op om nærmere undersøgelser af mulighederne for at opføre fire vindmøller på 149 meter på Køge Havn.

Af
Martin Rasmussen

Fire store vindmøller der tilsammen kan dække omkring 10 procent af Køge Kommunes samlede elforbrug - det kan blive fremtiden på Køge Havn, hvor byrådet nu vil undersøge mulighederne for at rejse fire 149 meter høje vindmøller på de nye dækmoler.
Der er opbakning hele vejen rundt i byrådssalen til planerne, og nu er der udpeget syv byrådsmedlemmer til bestyrelsen i et nyt kommunalt aktieselskab, der skal arbejde med planerne i praksis.
Perspektiverne er åbenlyse i en kommune, der har en erklæret målsætning om at reducere CO2-udslippet med 20 procent inden 2020. De fire vindmøller skal kunne producere 42 GWh om året, hvilket svarer til, at de kan levere CO2-fri og miljøvenlig el til hovedparten af Køge Bymidte.
Nu venter der nærmere undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige perspektiver i en eventuel opførelse af vindmøllerne, lige som placeringen naturligvis også skal drøftes.
- Der er allerede blevet snakket meget om fordele og ulemper ved eventuel etablering af vindmøller på de nye havnemoler, og det vil der nok også i lang tid fremover. Men før vi kan træffe en kvalificeret beslutning, må vi nødvendigvis have alt undersøgt, siger Flemming Christensen (K).
Ifølge en beregning kan vindmøllerne reducere Køge Kommunes årlige CO2-udslip med fire procent, lige som projektet ventes at kunne give en god forretning.
Til bestyrelsen for det nye aktieselskab blev udpeget Dora Olsen (DF), Erling Larsen (S), Erik Swiatek (S), Torben Haack (SF), Lykke Outzen (K), Mette Jorsø (V) og Finn Buch Petersen (D).
Byrådet forventes at tage den endelige beslutning omkring midtvejs i 2014.

Publiceret 29 June 2012 17:00