Vivi Heide opfordrer alle forældre til at skrive deres børn på ventelisten. Det giver mere forudsigelighed og tryghed for alle.

Vivi Heide opfordrer alle forældre til at skrive deres børn på ventelisten. Det giver mere forudsigelighed og tryghed for alle.

Dag-til-dag garanti skaber utryghed

Pladsgarantien har uhensigtsmæssige konsekvenser

Af
Af Betina Skjønnemand

Det lyder umiddelbart som en god løsning, at Aabenraa Kommune garanterer pasning til børn med dags varsel.
Men den fornemme pladsgaranti har også ulemper.
Der mærker Vivi Heide fra Aabenraa i øjeblikket på nærmeste hold. Den dagplejer, hvor hendes søn Laurits bliver passet, har nemlig lige fået en fyreseddel. Og Vivi Heide mener, at den hænger direkte sammen med kommunens pladsgaranti.
“Når forældrene ved, at de kan få plads fra den ene dag til den anden, ser mange ingen grund til at skrive deres børn op på venteliste. Det betyder så reelt, at det er umuligt at se, hvor mange børn, der fremadrettet vil få brug for pasning,” forklarer Vivi Heide.
Hun har oplevet at en af hendes søns dagplejemors kolleger er blevet fyret for så kort tid efter at blive genansat. Og det er en uholdbar situation - for både forældre, børn og dagplejemødre.
“Min søn er en følsom dreng, og vi står nu i et dilemma. Vi kan jo faktisk risikere at flytte ham til en ny dagplejer, og at vores nuværende i mellemtiden bliver genansat. Og måske kommer der så senere en ny fyringsrunde, hvor det kan være vores nye dagplejer, der bliver fyret. Det er virkelig uholdbart”.
Hun mener, at småbørnsforældrene i Aabenraa Kommune selv kan være med til at skabe mere tryghed.
“Hvis alle nu bare skrev deres barn på ventelisten, så vidste kommunen, hvad de kunne forvente. Man kan jo altid rykke datoen, eller tage ens barn af listen, hvis der sker ændringer. På den måde kunne vi hjælpe vores børn, os selv og ikke mindst dagplejerne til en mere tryg hverdag,” lyder opfordringen fra Vivi Heide.

Deler opfordringen

Dagtilbudschef i Aabenraa Kommune, Bjarne Babiel, bakker op omkring Vivi Heides opfordring.
“Historisk set var dagplejen jo stort set det eneste tilbud, der var til småbørnsforældrene, så der vidste vi per definition, hvor mange børn, der ville få brug for en plads. Sådan er det ikke længere, da der jo er en bred vifte af tilbud, og det gør da helt klart planlægningen sværere, hvis forældrene først skriver deres børn sent på ventelisten,” forklarer Bjarne Babiel, men understreger, at det hele tiden er nødvendigt at tilpasse kapaciteten, så der ikke er tomme pladser.
Men forældrene kan heldigvis selv gøre en del.
“Der skal ikke være nogen tvivl om, at det, både i forhold til vores ansatte dagplejere, til kommunens økonomi og i forhold til at vi kan yde en god service, er en rigtig god idé, at forældrene tidligt skriver deres barn på ventelisten”, slutter Bjarne Babiel.

Publiceret 25 May 2015 09:00