Det hænder ofte, at Steen Jespersen ikke kan komme ud med biler fra sit autoværksted, fordi folk holder enten lige ude foran hans ind- og udkørsel eller så tæt på, at det er umuligt at svinge rundt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Det hænder ofte, at Steen Jespersen ikke kan komme ud med biler fra sit autoværksted, fordi folk holder enten lige ude foran hans ind- og udkørsel eller så tæt på, at det er umuligt at svinge rundt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Borgere raser over parkeringskultur i Gentofte:

“Jo dyrere bil, jo dårligere opførsel”

Utilstrækkelig parkeringskontrol har ført til lovløse tilstande i Gentofte, hvor folk smider bilen lige, hvor de har lyst, lyder det fra de borgere, Villabyerne har talt med

Af
Signe Haahr Pedersen

Af Jesper Bjørn Larsen og Signe Haahr Pedersen

“Jeg har boet her i 10 år, og jeg kan virkelig mærke, at der er sket et skred i folks trafikadfærd. Folk kører alt for stærkt og parkerer som vinden blæser. De virker ikke engang brødebetyngede, når de går fra en ulovlig parkering. Det er jo 'anything goes', så hvorfor lade være?”

Karen Leth, der bor på Enighedsvej i Charlottenlund, er træt. Træt af, at vejene omkring Ordrup Skole forvandler sig til Det Vilde Vesten hver eneste morgen. Træt af, at der ikke er nogen til at håndhæve loven.

“Vi er mange, som er flyttet herud, fordi der er trygge villaveje, hvor børnene kan cykle i skole på egen hånd. Så er det da paradoksalt, at så mange bare blæser på reglerne. At der er en 'jeg-er-ligeglad-med-fællesskabet-jeg-skal-bare-frem'-holdning. Og det er desværre ofte sådan, at jo dyrere bil, jo dårligere opførsel,” siger Karen Leth, der oplever lovløsheden hver dag.

LÆS OGSÅ: Teknik- og Miljøudvalgsformand om parkeringskaos: "Det er et fælles ansvar"

“Jeg følger mine børn til Ordrup Skole hver morgen, til fods. Fordi jeg ikke tør sende dem ud i morgentrafikken alene, eller på cykel. Jeg har ALDRIG set en politibil, en måling, en udstedt bøde, en påtale eller nogen som helst anden konsekvens af den totalt hensynsløse adfærd, jeg er vidne til på daglig basis.”

Et par gange har Karen Leth prøvet at konfrontere hensynsløse bilister, men det er lige grænseoverskridende for hende hver gang. Hun har også talt med Ordrup Skoles ledelse om problemet. De giver hende ret, men ved ikke, hvad de skal stille op. Andet end at ringe til politiet.

På spørgsmålet om, hvad Karen Leth gerne så ske, svarer hun uden tøven:

“Uddel nogle parkeringsbøder! Det er da helt vildt, at man kun udøver parkeringskontrol to steder i Gentofte Kommune. Jeg synes, politikerne tækkes de forkerte. Der findes mange mennesker her, der bare gerne vil kunne sende deres børn trygt i skole.”

Det giver jo ingen mening

Karen Leth har både klaget sin nød til Gentofte Kommune og til Nordsjællands Politi. Fra kommunen har hun bl.a. fået dette svar fra park- og vejchef Henning Uldal:

“Jeg forstår problemet, og vi ser det som en stor udfordring, når folk opfører sig uhensigtsmæssigt til gene for andre borgere i kommunen. Kommunens parkeringskontrol prioriteres i følgende områder: Omkring skolerne om morgenen, på cykelstier samt i parkeringszonerne omkring Hellerup Station og Bakken. Ud over de nævnte områder har politiet ansvar for at kontrollere ulovlig standsning og parkering på offentlige veje.”

Svaret fra Henning Uldal undrede Karen Leth, der svarede ham følgende:

“Jeg har aldrig set parkeringsvagter hverken omkring Charlottenlund Station eller omkring Ordrup Skole, hvor jeg kommer dagligt? I forhold til skolen; jeg har talt med skoleinspektøren og andre på kontoret samt selvfølgelig andre forældre – og møder alle steder den samme frustration over folks hensynsløshed. For eksempel parkeres der dagligt på de områder ved skolen, som er optrukket med gult for at ambulance eller brandbil kan komme til, i tilfælde af en ulykke.”

Hos Nordsjællands Politi har Karen Leth fået oplyst, at de ikke har ressourcer til at give parkeringsbøder på grund af bl.a. terrorbekæmpelses- og overvågningsopgaver.

Karen Leth sidder tilbage med en mærkelig smag i munden.

“I princippet svarer det til, at man bare kan gå ind i en butik, tage alle varerne uden at betale og så vade ud igen. Uden at det får konsekvenser. Det giver jo ingen mening.”

Karen Leth, der her ses med sin lille søn Benjamin på armen, er træt af de lovløse tilstande i området omkring Charlottenlund Station og Ordrup Skole. Foto: Signe Haahr Pedersen

Karen Leth, der her ses med sin lille søn Benjamin på armen, er træt af de lovløse tilstande i området omkring Charlottenlund Station og Ordrup Skole. Foto: Signe Haahr Pedersen

En daglig frustration

Karen Leths oplevelse af situationen omkring Charlottenlund Station genkendes til fulde af Steen Jespersen fra Hellerup Autoværksted på Sofievej.

Han oplever dagligt problemer med folk, der smider deres biler enten lige ude foran hans udkørsler eller så tæt på dem, at han ikke kan komme ud med større biler. Nogle gange må han bare opgive at komme ud. Så er der ikke andet at gøre end at vente. Folk ignorerer fuldstændig den gult optrukne linje og standsning forbudt-skiltene.

“Der er en gruppe mennesker, der er sig selv nærmest. Kun sig selv. En dag var der en ejer af en stor, dyr Mercedes, der satte sin bil lige ude foran porten. Da jeg bad ham om at fjerne den, sagde han: 'Lille ven, jeg har givet mere i afgift for den bil, end du tjener om året'. Der blev jeg sgu lidt befippet,” smiler Steen Jespersen, der har ejet Hellerup Autoværksted i 27 år.

Han oplever også ofte, at skraldebilerne ikke kan komme frem og tilbage på Sofievej, fordi folk liiige skal ind i SuperBrugsen for enden af vejen og derfor parkerer bilen ulovligt.

“Det er et helt normalt syn, at folk holder ulovligt hele vejen ned ad Sofievej. Men der er parkeringskaos mange andre steder. Jeg har tit set biler holde i svingbanen nede på Margrethevej. Det skaber farlige situationer dagligt. Over alt. Borgmesterens frygt for vælgerne har fået ham til at slække alt for meget på parkeringskontrollen. Han ville skabe mere respekt om sig, hvis han skabte lov og orden på det her område.”

Steen Jespersen er fuldstændig enig med Karen Leth i, hvad der bør gøres.

“Nu skal der helst ikke gå EuroPark i den, men Gentofte Kommune bør bruge sine parkeringsvagter mere aktivt. Holde en fornuftig justits. For at undgå alle de farlige situationer og for at sikre fremkommeligheden, så skal der gives bøder. Ellers er folk sgu ligeglade.”

Hvis man kommer og skal svinge til venstre her, er det godt nok svært at se, om der kommer nogen. Reglerne om 10 meters afstand til et kryds bliver slet ikke overholdt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Hvis man kommer og skal svinge til venstre her, er det godt nok svært at se, om der kommer nogen. Reglerne om 10 meters afstand til et kryds bliver slet ikke overholdt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Tja, denne parkering siger vist det hele selv. Foto: Karen Leth

Tja, denne parkering siger vist det hele selv. Foto: Karen Leth

Nu er det svært at komme ud fra autoværkstedet med en af de store biler. Foto: Signe Haahr Pedersen

Nu er det svært at komme ud fra autoværkstedet med en af de store biler. Foto: Signe Haahr Pedersen

Bilerne i venstre side af Sofievej holder alle ulovligt, for der er standsning forbudt, som skiltet viser. Bilerne i højre side må kun kortvarigt standse, for der er parkering forbudt. I den halve time, Villabyerne var på matriklen, flyttede de sig ikke. Foto: Signe Haahr Pedersen

Bilerne i venstre side af Sofievej holder alle ulovligt, for der er standsning forbudt, som skiltet viser. Bilerne i højre side må kun kortvarigt standse, for der er parkering forbudt. I den halve time, Villabyerne var på matriklen, flyttede de sig ikke. Foto: Signe Haahr Pedersen

Parkering i Gentofte

Gentofte Kommunes parkeringskontrol blev oprettet 1.maj 2010.

Gentofte Kommunes parkeringskontrol blev indskrænket 1. september 2011.

Der er lige nu ansat 1,5 parkeringsvagter i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunes P-vagter patruljerer i to parkeringszoner, som er omkring Hellerup Station samt ved Dyrehavsbakken.

Ifølge Gentofte Kommune holder p-vagten også generelt øje med cykelstier, busholdepladser, handicappladser, ved skolerne i morgen timerne og standsning og parkering på fortov, såfremt passage umuliggøres.

I 2015 skrev Gentofte Kommunes parkeringskontrol 4.630 p-bøder, i 2016 var antallet 5.141, i 2017 var antallet 4.430.

I 2015 inddrev p-bøder brutto 2,0 mio. kr., i 2016 var beløbet 2,3 mio. kr., i 2017 var beløbet 1.7 mio. kr.

I 2015 fik Gentoftes parkeringskontrol 181 klager, i 2016 var tallet 214, i 2017 var tallet 269.

Der er ingen aktuelle planer om udvidelse af P-korpset i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune har ikke en oversigt over, hvor mange P-pladser, der er i kommunen.

Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 1. januar 2018 registreret 27.030 personbiler i Gentofte Kommune.

Kilde: Gentofte Kommune

----------------------------------

KONKURRENCE

Villabyerne vil gerne have syn for sagn på de angiveligt lovløse tilstande i Gentofte på parkeringsområdet.

Så støder du på en parkering i Gentofte, der krænker din retsfølelse, så send os et billede af den pågældende parkering på redaktion@villabyerne.dk

Vi samler alle de indsendte billeder sammen til et galleri, og så får vi hjælp fra Carsten Spliid, stationsleder på Nordsjællands Politis Station Syd i Gentofte, til at kåre en top 3 over 'de værste parkeringer'.

Vi sørger naturligvis for at sløre nummerpladen, for det er parkeringsmoralen i Gentofte, vi sætter til debat, ikke den enkelte bilist.

Publiceret 24 April 2018 11:30