Vælg ny tagbelægning med omhu. Sørg for at få godkendelse af tagmaterialet og bud på dets holdbarhed. Omgivelserne og lokalplan har også indflydelse på valg af ny tagbelægning, forklarer arkitekt og ekstern rådgiver til Bolius.dk.
Foto: Icopal

Vælg ny tagbelægning med omhu. Sørg for at få godkendelse af tagmaterialet og bud på dets holdbarhed. Omgivelserne og lokalplan har også indflydelse på valg af ny tagbelægning, forklarer arkitekt og ekstern rådgiver til Bolius.dk. Foto: Icopal

Tag af græs eller metal

Atypiske tagbelægninger kan være lige så gode som de mere almindelige. Men undersøg materialerne og se på husets og dets omgivelser

Af
Af journalist Dea Lindegaard

Bolius Boligejernes Videncenter

BELÆGNINGER Et atypisk tag af metal eller et med en overflade af træ med tagpap under kan kvalitetsmæssigt være på højde med almindelige tage. Metal- og trætage er mere tæt end et tag med teglsten. Et trætag holder dog "kun" i 20-50 år mod tegltagets op til 70 år, men til gengæld er det billigere at lave, skriver Bolius.dk. "De atypiske tagbeklædninger kan være lige så gode som de mere typiske tagbelægninger," siger Erik Brandt, civilingeniør og seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) til Bolius.dk. Han mener dog, at du helst skal sørge for at få en godkendelse på tagmaterialet og et bud på, hvor længe det holder, inden du går i gang. "Dokumentation, dokumentation, dokumentation. Du skal sørge for at få dokumentation for, om det er godt nok. Det skal du altid have. Men med atypiske tagbelægninger er det især vigtigt," forklarer han. Er der tale om helt nye produkter, anbefaler Erik Brandt, at du beder om at se afprøvningsresultater, inden du vælger tagbelægningen. "Og afprøvningerne skal selvfølgelig være foretaget i et tilsvarende klima som det danske," siger han. Charlotte Algreen, arkitekt og ekstern rådgiver i Bolius, er enig. "Undersøg tingene ordentligt inden du går i gang. Tag afsæt i huset og de omgivelser det ligger i. Kan konstruktionen bære en anden type tagbelægning? Hvad er kravene i lokalplanen og så videre," forklarer hun.

Krav i lokalplanen

Charlotte Algreen påpeger, at netop en af grundene til, at vi ofte ender med at vælge de mere traditionelle tagbeklædninger er områdets lokalplan. "I mange lokalplaner er der krav til, at tagbelægningen er traditionel, f.eks. at det skal være røde teglsten," fortæller hun. Erik Brandt og Charlotte Algreen er enige om, at det er vigtigt, at tagbelægningen passer til huset og omgivelserne. "Græs kan som tagbelægning sagtens holde, men passer bedre, hvis huset ligger i skoven," siger Charlotte Algreen. Men hun mener dog, at det sagtens kan fungere at anvende en mere atypisk tagbelægning på et traditionelt hus. "Jeg tror, at grunden til, at de mere atypiske tagbeklædninger ikke bliver brugt så meget, er, at vi er vant til at bruge de mere traditionelle som f.eks. tegl. Jeg synes godt, man kan prøve at være lidt mere utraditionel. Bare sørg for, at tagbelægningen bliver lagt ordentligt og passer til huset," siger Charlotte Algreen. Læs mere om anderledes tage i temaet "Atypiske tagbelægninger" på Bolius.dk. redaktionpola.dk

Publiceret 18 May 2008 03:00