Web-tv:

Alarmcentral bombarderes med fejlopkald

Alarmcentralen i Hillerød måtte i december besvare 7.057 fejlopkald. Mange fejlopkald skyldes, at folk ikke kender forskellen på 112 og 114

Langt fra alle opkald til alarmcentralen på 112 skyldes ulykker eller ildebrand. På 112-centralen i Hillerød, hvor betjentene hovedsagligt besvarer opkald fra hovedstadsområdet og Bornholm, ringede telefonerne 9.392 gange i december sidste år, og ud af disse opkald var 75 procent fejlopkald. Det skyldes blandt andet, at folk bruger det akutte alarmnummer 112, når de egentlig skulle ringe 114: "Problemet er, at folk ringer 112, når de skal anmelde et indbrud, de har haft, eller en cykel, de har fået stjålet," siger politikommissær Palle Jørgensen. Derudover har mange deres mobiltelefon liggende i lommen eller giver den til et barn, som leger med den og trykker på tasterne, og telefonerne kan godt ringe op, selvom de er låst, eller sim-kortet er taget ud.

Forvirring om 112 og 114

Problemet går også den anden vej, for mange ringer fejlagtigt 114, hvis de har brug for akut hjælp. "Jeg har netop gennemgået klagesagerne over politibetjeningen hos Nordsjællands Politi, og der var en hel del klager, hvor folk har ringet 114, selvom de skulle ringe 112. Så kan de risikere at vente i telefonkø, selvom de har brug for akut hjælp, og det er problematisk," forklarer pressekoordinator ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr. Fejlopkaldene giver ekstraarbejde, irritation og stress for de medarbejdere, der skal besvare alle de indkommende opkald. Alle opkald vil dog blive besvaret, lover politiet, for hvis telefonerne er optaget, bliver opkaldet stillet videre til en anden alarmcentral i landet. Nordsjællands Politi nu gøre det tydeligere, hvornår hvilket nummer skal bruges. "Folk er blevet forvirrede, fordi der er kommet 114. Alarmopkald skal per automatik jo gå til 112, så det er vigtigt at gøre forskellen klar og få rettet op på den fejlopfattelse, der er af de to numre," siger Henrik Suhr.

Publiceret 08 January 2009 13:00