I morgen, onsdag, kommer en 16-årig dreng for retten i Hillerød - tiltalt for grove sexkrænkelser mod en 14-årig pige. Arkivfoto: John Jessen Hansen

I morgen, onsdag, kommer en 16-årig dreng for retten i Hillerød - tiltalt for grove sexkrænkelser mod en 14-årig pige. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Eks-elev tiltalt for sexovergreb på Skanseskolen

En 16-årig tidligere elev på Skanseskolen skal onsr at have sexmisbrugt skolepige på handicaptoiletdag for retten - sigtet fo

Af
Tim Panduro

En 16-årig dreng skal onsdag for retten i Hillerød, tiltalt for grove sexkrænkelser i skoletiden mod en pige på Skanseskolen.
Ifølge anklageskriftet tvang den da 15-årige dreng den 14-årige pige ind på et handicaptoilet på skolen 31. oktober 2007. Det skete i skoletiden - mellem klokken 10 og 11 - og pigen blev presset op mod en væg, kysset og forsøgt tvunget til anden kønslig omgang end samleje. Han er tiltalt for at have tvunget sig til et seksuelt forhold til en person under 15 år. Desuden fremgår det af anklageskriftet, at han subsidiært vil søges dømt for anden kønslig omgang efter voldtægtsparagraffen og delvist forsøg på samme. Det skyldes sandsynligvis den ringe aldersforskel mellem de to. Trods pigens fysiske og verbale modstand nåede drengen at få udløsning. Pigen kræver desuden en erstatning på et ikke opgjort beløb, såfremt drengen bliver dømt. Strafferammen er 12 år, men da drengen er under 18 år vil han almindeligvis få en betydeligt mildere dom, såfremt han kendes skyldig.
Sigtelserne
Den 16-årige dreng er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 222 stk. 2, der handler om samleje med mindreårige. Stk. 2 lyder
"Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år."
Subsidiært er han sigtet for overtrædelse af den "almindelige" voldtægtsparagraf, §216, og tildels forsøg på det.
Paragraffen lyder:
"Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen."
Begge paragraffer henføres under samleparagraffen 224, der fortæller, at de to paragraffer også handler om anden kønslig omgang.

Publiceret 27 January 2009 10:00