Biolog og formand for Grøn Trafik Kåre Fog. Foto: Finn Jørgensen

Biolog og formand for Grøn Trafik Kåre Fog. Foto: Finn Jørgensen

Grøn Trafik:

Nordsjælland skal ikke være nyt Los Angeles

Mens politikere og erhvervsfolk jubler over aftalen, der sikrer motorvej til Frederikssund, så begræder biolog og formand for foreningen Grøn Trafik aftalen. Han mener slet ikke, der er behov for en motorvej til Frederikssund.

Af
Af Martine Bentsen Foto: Finn Jørgensen

Naturen og de lokale har tabt. Erhvervslivet og billisterne har vundet. Sådan vurderer Kåre Fog, der er biolog og formand for foreningen Grøn Trafik, den trafikpolitiske aftale, der torsdag eftermiddag blev indgået ved et bredt forlig i Folketinget. "Jeg er selvsagt ikke tilfreds, politikerne har nu vedtaget, at der kommer en motorvej helt til Frederikssund, og det kan jeg ikke ændre ved," siger Kåre Fog.
Hvorfor er du ikke tilfreds?

"Det kunne jeg opliste 739 forskellige grunde til, men primært handler det om, at motorvejen er overflødig og at den ødelægger uerstattelige naturlandskaber. Vi mener simpelthen ikke, at det er nødvendigt at bruge så mange penge på at løse trafikproblemer, som ikke handler om manglen på motorvej, men manglen på en bedre forbindelse over fjorden. Det er ved broen alle køproblemerne er. Ligeså snart man kommer ind ad Frederikssundsvejen, så er der kun ganske få køpropper, og det er mellem Måløv og Ballerup. Her har jeg mange gange lavet målinger og man sidder gennemsnitligt fast mellem tre og ti minutter. Sammenligner man den ventetid med nogle af de andre indfaldsveje til København, så er det småting," siger Kåre Fog.

Lobbyisterne vandt

Formanden for Grøn Trafik mener, at det er erhvervslivet i Frederikssund, der har lobbyet for motorvejen for egen vindings skyld. "At man nu afsætter så stort et milliardbeløb giver ikke nogen mening og har aldrig givet nogen mening, for det er ikke begrundet i trafikproblemer, men i at lobbygrupper, der gerne vil have mere erhverv til Frederikssund har gjort deres arbejde godt," siger Kåre Fog. Hvad vil I arbejde på nu, da motorvejen er vedtaget, og det ikke ser ud til, at I kan ændre på den beslutning?

"Vi vil arbejde videre med fjordforbindelsen. For halvandet år siden, da der kom en høring om den, sagde vi, at der skulle være forbindelse for både biler og tog, det vil ikke løse noget, at der kun kommer bilforbindelse Vi er meget interesserede i at få flere trafikanter over i den kollektive, men den kollektive have et kvalitetsløft, det er vi med på, men vi synes det er et brugbart alternativ også at få tog over fjorden. Bropillerne står der stadig fra dengang, man halvvejs gik i gang med at etablere en togforbindelse over, som dog aldrig blev til noget. Men desværre er jeg bange for at også det slag er tabt, for VVM-undersøgelsen foretages jo af Vejdirektoratet, og det siger lidt sig selv, hvilke interesser de har, det undrer mig, at man ikke har et trafikdirektorat til at foretage vurderingerne."

Frygt for nyt Los Angeles

Kåre Fog frygter desuden de følger, som de øgede trafikinvesteringer vil medføre. "Jeg tænker over alt det, der bliver ødelagt ved de her trafikinvesteringer. Der er mennesker, der mener at os, der holder af naturværdierne må indse at Storkøbenhavn ikke er natur, og det er ikke bare en kynisk holdning, men en for kynisk holdning! Når først motorvejen og fjordforbindelsen kommer, så tror jeg vi vil se, at huspriserne stiger i Hornsherred med 25 procent. I Skibby vil man begynde at sige, at nu vil vi have nogle boligområder og måske også erhvervsområder, så vil der være mange mennesker, der vil søge herop, og pludselig får frederikssund et stort opland, og så er det slut med Nordsjælland, som en fredelig lomme, hvor man kan slappe af væk fra trafik og støj. Jeg startede med at færdes i naturen i Veksø i 1964, og så kom motorvejen, og som biolog kan jeg se, hvad den har ødelagt, mennesker bliver mere stressede og der er store støjgener, jeg har ikke lyst til at se Nordsjælland omdannet til et nyt Los Angeles, hvor motorvejene fylder mere end naturen," siger Kåre Fog. Klimaminster Connie Hedegaard (C) har været ude og sige, at den nye brede trafikaftale knækker CO2-kurven, er du enig i det?

"Det er korrekt, at ved at investere i kollektiv trafik, så indhenter vi nogle af fortidens forsømmelser med hensyn til miljøet, men det er ikke rigtigt, at man knækker CO2-kurverne, det er løgn, det er politisk spin, for de anlægsprojekter, man har gang i vil ikke knække CO2-kurven, men forstærke den."

Publiceret 30 January 2009 12:03