Fra 1. juni til 15. september 2006 har skybrud kostet omkring 460 millioner kroner i erstatning, mens skybrud, der fandt sted for samme periode i 2007 har kostet knap 600 millioner kroner i erstatning.

Fra 1. juni til 15. september 2006 har skybrud kostet omkring 460 millioner kroner i erstatning, mens skybrud, der fandt sted for samme periode i 2007 har kostet knap 600 millioner kroner i erstatning.

En vandbombe under huset

Det koster op til 400.000 kr. at renovere kloakken på grunden og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere hænger på, fordi hverken de eller sælger undersøger, hvordan kloakken har det

Mange nye husejere opdager for sent - og først når de er flyttet ind - at der er noget galt. Typisk efter et særlig kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset. Klimaforandringer kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små.

"I tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn. Derfor skal man som køber være særlig opmærksom på eventuelle fejlkonstruktioner og skader på kloak og afløb. Hvis der tidligere har været vandskade i huset, bør det undersøges nærmere, hvordan skaden opstod", lyder rådet fra Danske BOLIGadvokater.


"Huse med kældre og huse, hvor afløbssystemerne ikke er vedligeholdt, er betydeligt mere udsatte. En høj grundvandstand, og en lav beliggenhed, hvor overfladevand kan blive ledt hen, giver ligeledes større risiko for oversvømmelse."Ejers ansvar

Mange tænker formentlig ikke så meget på, hvordan kloakken har det. Normalt fungerer den jo bare. Men hvis kloakken ikke kan klare presset fra regnskyl og giver vand i kælderen, fordi den er tilstoppet, eller hvis spildevand løber ud i jorden og afgiver fugt til husmuren, fordi den er gennembrudt af rødder, så er det den enkelte husejer, der er ansvarlig. Og husejeren skal selv og for egen regning sørge for at udbedre skaderne.

Kommunen har kun ansvar for den del af kloakstikledningen, som går fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel. Forsikringen må da dække, hvis der sker vandskader? Ja, men langt fra i alle tilfælde! Din indbo- og husforsikring dækker vandskader, hvis det er et 'voldsomt skybrud', der er årsagen til, at husets afløbssystem ikke kan lede vandet væk.


Et 'voldsomt skybrud' defineres, som når nedbøren er så kraftig, at ikke tilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare at lede vandet væk. Forsikringen dækker dog ikke, hvis der er for små kloakledninger på grunden, som bevirker, at store mængder regnvand skubbes tilbage i rørene og ind i husets kælder eller stue.


Danske BOLIGadvokater opfordrer huskøbere til at sikre sig, at kloakforholdene er i orden i forbindelse med handlen, Danske BOLIGadvokater opfordrer samtidig køber til at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der dækker stik- og kloakledninger, særligt og hvis der mangler oplysninger eller sælger har fraskrevet sig ansvar. Det er dog vigtigt at bemærke, at en ejerskifteforsikring ikke dækker forhold som skyldes manglende vedligeholdelse, slid og ælde eller udløb af byggematerialernes levetid.


Man kan selv foretage den almindelige vedligeholdelse og forebygge vandskader. Har man mistanke om utætheder eller for gamle og underdimensionerede kloaksystemer kan en kloakmester foretage en tv-inspektion og afdække situationen.


redaktion@pola.dknull

Publiceret 15 February 2009 03:00