"Jeg kender rigtigt mange mennesker uden handicap, der har opvaskemaskine og hvilestol, men ingen, der har anskaffet sig en el-scooter," siger Karin Beyer, her med sit uundværlige køretøj.

Handicappede i oprør:

Farvel til gratis el-scooter

"Det er svært at se, at handicappolitikken tages alvorligt," siger formanden for DH Furesø, der selv er afhængig af en el-scooter

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

En el-scooter er et nødvendigt hjælpemiddel for mange handicappede - ikke et almindeligt forbrugsgode.
Sådan lyder det klare budskab fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Furesø, som rejser skarp kritik af en beslutning truffet på det seneste møde i social- og sundhedsudvalget i Furesø Kommune.
Her besluttede politikerne, at handicappede i Furesø ikke i fremtiden kan få bevilget en el-scooter som hjælpemiddel.
"Det er svært at se, at handicappolitikken tages alvorligt. På forslag fra forvaltningen ændrede udvalget "serviceniveauet" ved at fastslå, at en 3-hjulet el-scooter ikke mere skal betragtes som et hjælpemiddel, men som et såkaldt "almindeligt forbrugsgode", altså noget som den brede befolkning anskaffer sig. På samme måde som opvaskemaskiner og hvilestole betragtes som forbrugsgoder," siger Karin Beyer, formand for DH Furesø, der selv er meget afhængig af en el-scooter.
"Jeg kender rigtigt mange mennesker uden handicap, der har opvaskemaskine og hvilestol, men ingen, der har anskaffet sig en el-scooter!"

Forkert grundlag

Som baggrund for beslutningen ridser hun op, at Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i en sag herom, en afgørelse, hun betegner som "uheldig":
"Men ved forespørgsler i Folketinget, er det blevet klart, at beslutningen er truffet på et helt forkert grundlag. Hverken Ankestyrelsen eller Socialministeriet har nogen som helst dokumentation for, at befolkningen i almindelighed anskaffer sig el-scootere," siger Karin Beyer.
"Det bliver nu sådan, at hvis en person med bevægelseshandicap i fremtiden bevilges en scooter, som et "forbrugsgode", skal vedkommende selv betale størstedelen af prisen og desuden selv stå for alle reparationer."
Furesø Handicapråd har herefter gjort indsigelse til social- og sundhedsudvalget i Furesø Kommune i form af et høringssvar, men det politiske udvalg besluttede altså alligevel at følge forvaltningens indstilling.

Alvorlig indsats

Herefter er forretningsudvalget under DH Furesø på foreningens årsmøde, der fandt sted den 18. maj, blev pålagt at gøre en alvorlig indsats for at sikre, at handicappede, der har reelt behov for en el-scooter, fortsat bevilges en sådan som et hjælpemiddel - "i overensstemmelse med bestemmelserne i Den Sociale Servicelov og med handicappolitikken for Furesø Kommune", som det blev formuleret.


null

Publiceret 22 May 2009 09:07