Susanne Mortensen (K).

Susanne Mortensen (K).

K:

Stadig støtte til el-scootere

Borgere kan stadig ansøge om at få støtte til 50 procent af prisen, siger udvalgsformand

Forelagt kritikken fra DH Furesø siger Susanne Mortensen (K), formand for social- og sundhedsudvalget i Furesø Kommune, at det er en misforståelse, at man ikke længere kan få støtte til at få en el-scooter.
"Udvalget gennemgik vanen tro det foreliggende høringssvar, men valgte at støtte indstillingen - ikke fordi vi antager at det er almindeligt at anskaffe sig en el-scooter, men fordi det i dag er ganske almindeligt, at man anskaffer sig en form for transportmiddel som svarer til det behov man har," siger Susanne Mortensen, og hun fortsætter:
"Udvalget anerkender selvfølgelig, at situationen et en anden, når man er afhængig af en form for transportmiddel - som for eksempel en el-scooter. Derfor er der hos borgere som ansøger om og findes berettiget til en el-scooter stadig støtte til anskaffelsen, svarende til 50 procent af prisen, dog højest 10.000 kroner."
Derudover fremhæver hun, at den fulde udgift til anskaffelse i enkelte tilfælde stadig kan bevilges:
"Når forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel - for eksempel hvis el-scooter bevilges til et barn."

Ikke tilfreds

Karin Beyer stiller sig dog ikke tilfreds med Susanne Mortensens svar. Hun mener det giver et forkert indtryk af sagen:
»Susanne Mortensen bygger på den betragtning, «at man anskaffer sig en form for transportmiddel som svarer til det behov man har.» Og det er naturligvis rigtigt, at andre mennesker også har udgifter til for eksempel cykler og løbesko, og at udgiften hertil afhænger af deres konkrete behov. På den baggrund kunne man forstå det, hvis der blev opkrævet en egenbetaling svarende til prisen på en ordinær cykel, men sådan er loven altså ikke indrettet. Desuden fungerer el-scooteren jo ikke alene som et transportmiddel til at komme fra den ene ende af byen til den anden, men også som et nødvendigt hjælpemiddel til at foretage daglige indkøb, osv.«
At social- og sundhedsudvalget anerkender, at »situationen er en anden, når man er afhængig af en form for transportmiddel, som for eksempel en el-scooter«, giver DH-formanden heller ikke meget for:
»Her negligerer hun igen hjælpemiddelfunktionen. DH-Furesø går i øvrigt ud fra, at Furesø Kommune alene har bevilget en el-scooter til mennesker som har haft et reelt behov for dette hjælpemiddel? Dette gælder forhåbentligt både for børn og voksne og for unge og ældre.«
Karin Beyer fremhæver, at med den nye status af såkaldt »forbrugsgode« vil de fleste mennesker med handicap skulle betale mere end halvdelen af anskaffelsesprisen.
due


null

Publiceret 22 May 2009 14:32