Møllebroområdet består blandt andet af ældre villaer. De fleste står tomme nu og venter på nedrivning. Foto. John Jessen Hansen

Møllebroområdet består blandt andet af ældre villaer. De fleste står tomme nu og venter på nedrivning. Foto. John Jessen Hansen

Brede protester mod megacenter i Hillerød

Centeret ved Møllebro er en forhistorisk kolos, der vil skabe trafikbøvl, genere beboere, skade handlen og ødelægge kulturelle værdier, mener kritikere

Af
Tim Panduro

Hvis det står til brede kredse i Hillerød, bliver Hillerød storcenter på Møllebrogrunden mellem Herredsvejen, Trollesminde og Roskildevej ikke til noget. I hvert fald lyder der protester fra mange sider - og de drejer sig om flere sider af centeret.
"Hillerød og Nordsjælland er så rigelig forsynet med butikker, der kan dække befolkningens behov, så der er slet ikke nogen objektive grunde til at realisere planen," lyder det blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening, der også frygter for både den voldsomme trafik og for områdets herlighedsværdi.
"Alt i alt betyder det en visuel forarmelse af hele området. Et område der i dag danner en fin overgang fra natur til by og med Frederiksborg slot som en smuk og forpligtende baggrund."
Centeret, der bliver et af Nordeuropas største, kaldes "meningsløst" af Fælleslistens byrådsmedlem Tue Tortzen, der blandt andet siger:
"De, som planlægger disse supercentre, har vist ikke læst mange linier i miljøpolitikken – heller ikke i den, der er vedtaget i Hillerød."
En læser, Bernt Salzwedell, skriver i en kommentar på hip.dk, at centeret er fejlplaceret:
"Hvis man tager en tur uden for vores eget kongerige, for eksempel til vores nabo sydpå, vil man kunne se, at man dér sørger for, at de store indkøbscentre ligger et godt stykke uden for selve byerne.På den måde holder man trafikken fra bykernerne, hvor man i stort omfang indretter gågader, hvor special-forretningerne holder til."
Også museumsinspektør Lars Mørch fra Folkemuseet er bekymret over byggeriet - dog af andre årsager.
"Mange af husene i Møllebrokvarteret repræsenterer stilen bedre byggeskik, der er den eneste rigtigt danskudviklede arkitekturretning", siger Lars Mørch, der langer ud efter Hillerøds generelle bevarelsespolitik.
"Man ser stort set ingen andre steder i Danmark, at man fortsætter med nedrivninger på samme måde, som man gjorde fra 1960'erne til 1980'erne."
Bygherre forsvarer byggeriet - læs side xx

null

Publiceret 11 June 2009 06:00