Hørsholms borgmester, Uffe Thorndahl, står i dag som partiløs efter sidste års bilagssag mod Lars Løkke Rasmussen. Forleden gik han skridtet videre og politianmeldte landets statsminister. Her forklarer om baggrunden.

Hørsholms borgmester, Uffe Thorndahl, står i dag som partiløs efter sidste års bilagssag mod Lars Løkke Rasmussen. Forleden gik han skridtet videre og politianmeldte landets statsminister. Her forklarer om baggrunden.

Uffe Thorndahl:

Dansk politik værre end engelsk

Hørsholms borgmester om sine bevæggrunde for at politianmelde statsminister Lars Løkke Rasmussen for bedrageri og mandatsvig

Jeg har, som det har fremgået i pressen, anmeldt Lars løkke Rasmussen for tre overtrædelser af straffeloven. Det er selvfølgelig ikke helt sædvanligt. På den anden side kan det konstateres, at politiske ledere af en række lande i vor kulturkreds indenfor de seneste år tilsvarende er blevet underkastet rets- og politimæssige undersøgelser. Det gælder eksempelvis Frankrig, Italien og Israel. Men hvorfor Lars Løkke Rasmussen? Den mest enkle forklaring kom John Bloch-Pouls en, København Ø med i BT d. 23.5. Han skrev: "Flere medlemmer af parlamentet i London er blevet bortvist efter, at de har brugt offentlige midler til at dække private udgifter ved hjælp af bilagsfusk. Her i landet bliver Løkke statsminister skønt han i 2004 brugte for 135.000 kr offentlige midler til at dække sine private udgifter. Det er da heldigt for Løkke, at han ikke er englænder." Den største engelske avis The Daily Telegraph har siden d. 7. maj dag for dag afdækket den engelske regerings og parlamentsmedlemmers omfattende misbrug af offentlige midler til private formål, og der i den forbindelse også adskillige misbrug som gænser til eller er bedrageri. Den sædvanligvis stilfærdige avis Berlingske Tidende har beskrevet den engelske sag med overskrifter som: "Dommedag i det britiske parlament", "Bilagsskandale tegn på dyb politiske krise." og "Britiske politik lammet af bilagskrise."

Mørklægning af ministerkalender

Brød.9.:Der har stikprøvevist været drøftet tilsvarende sager i Danmark, og med det jeg har set i Danmark i forhold til det der nu er under afsløring i England er der intet tyder på, at situationen i England er værre end i Danmark. Tværtimod er det min vurdering, at misbruget og det der er værre er større i den nuværende danske regering end i den engelske. Det er mit skøn, at den samlede unddragelse af beskatning af den private anvendelse af ministerbilerne årligt udgør omkring en million kr. Med den mørklægning, der nu er besluttet af ministerkalenderen bliver det totalt umuligt, overhovedet for offentligheden endsige skattemyndigheder at kontrollere omfanget og skatteunddragelserne i forbindelse med den omfattende private anvendelse af ministerbilerne. Det kan vel derfor forventes, at den samlede skatteunddragelse i den forbindelse samlet vokser fra 1 million kr. til måske 1,5 millioner kr eller mere. Folketinget og regeringen søger at mørklægge så meget som muligt omkring regerings- og folketingsmedlemmers økonomi og forbrug af skattemidler. Uanset at i hvert fald regeringen påstår, at borgeren skal være i centrum og at der skal være åbenhed og gennemskuelighed i det offentlige.

Stort DF-ansvar

Hvordan kan det være, at dansk politik i dag er blevet så moralsk afsporet. Forklaringen er dels den almindelige med, at magt korrumperer, men især at den demokratiske kontrol i Folketinget er meget svag, fordi Dansk Folkeparti reelt uanset hvad beskytter regeringens magtmisbrug for selv at fastholde den afgørende indflydelse på regeringen. Så Dansk Folkeparti har et utroligt stort ansvar for det omfattende moralske forfald vi har set hos den politiske ledelse. På denne måde minder Dansk Folkeparti jo meget om sit søsterparti i Norge: Fremskridtspartiet som i meget stort omfang har misbrugt og svindlet med offentlige midler. Samtidig er der desværre også gået lidt Berlusconi i de danske medier. Den trykte presse er jo i et meget stort omfang ejet, og i hvert fald delvist styret, af de samme interressegrupper som også finansierer en stor del af eksempelvis de nuværende regerinsgpartiers valgkampe. Der er derfor en tydelig og på den måde også forklarlig tilbagenholdenhed for en lang række aviser for virkelig at føre en kritik af regeringen til bunds.

Borgerligt forræderi og egoisme

Jeg ved så også godt, at min anmeldelse af Lars Løkke Rasmussen vil medføre at jeg vil blive voldsomt kritiseret af i hvert fald to grupperinger af borgerlige vælgere som vel også må siges at være udenfor pædagogisk rækkevidde. Gruppe 1 har det synspunkt, at det vigtigste overhovedet i politik er at holde de "røde" uden for indflydelse, og at enhver kritik af en borgerlig regerings handlinger derfor er forræderi. Gruppe 2 er den voksende gruppe i middelklassen som bliver mere og mere egoistiske og som har svært ved at se værdier i samfundet og føle et socialt ansvar. Tværtimod er de mest optaget af at score så mange øknomiske gevinster som muligt, og metodevalget er ikke så afgørende. I en europæisk analyse for et års tid siden viste den danske del, at danske mellem- og topledere i dag stjæler eller snyder deres firmaer for mellem 500-1000 millioner om året. I januar beskrev en artikel i Berlingske Tidende, at 17% af danske erhversledere er parate til at tilsidesætte alle moralske hensyn for at nå deres personlige mål. Denne gruppe kan slet ikke se, at Lars Løkke Rasmussen gør noget som helst forkert. Så herfra forventer jeg naturligvis også kritik. Londons borgmester Boris Johnson har om den engelske sag netop udtalt: "Hvordan kan underhusmedlemmer kræve, at domstolene straffer folk, der snyder sig til understøttelse, når de så tydeligt selv har snydt. Hvordan kan de stemme en lov igennem, når det fremstår , som om de selv har brudt lovene med bedrag og tyveri. Det kan de ikke. De er nødt til at gå til vælgerne. Vi har brug for et parlamentsvalg senest i oktober. Vi har brug for en ny type parlamentarikere, ikke en forfatningsændring." Jeg kan godt se, at udtalelsen dækker forholdene i England, men det gør den sandelig også for Danmark.

Publiceret 11 June 2009 08:00