Borgmesteren utilfreds med ny KL-aftale

KL og regeringen har netop indgået en aftale om økonomien for 2010, som vil være til gavn for Hillerød Kommune uden at være tilstrækkelig

Borgmester Kirsten Jensen (S) er ikke tilfreds med regeringens nye aftale med KL. Den er generelt er bedre for kommuner med god likviditet, mener hun - og blandt dem er Hillerød ikke i øjeblikket, for kassen med penge er under hårdt pres.

Det er særligt den manglende udligning på det sociale område, som borgmesteren ikke mener imødekommes af det forholdsvis lille løft af puljen til vanskeligt stillede kommuner.
Godt nok forhøjes puljen fra 300 til nu 500 millioner kroner - men det forslår ifølge Hillerød Kommune altså ikke. Hillerød er underkompenseret med mere end 100 millioner kroner. Folketinget har anerkendt problemstillingen, men regner først med at pege på en løsning i 2012.

Borgere skal kompensere for manglende udligning

Aftalen peger på, at et ganske lille antal kommuner kan sætte skatten op inden for en ramme på 500 millioner kroner. Men det ville betyde, at Hillerøds borgere selv skulle betale penge, de ikke har fået i bloktilskud, som kompensation for afholdte sociale udgifter.
Hillerød har sammen med 40 andre kommuner ønsket et mere solidarisk fingeraftryk på aftalen.

Også nye muligheder

Hillerød Kommunes administration gennemgår nu aftalen omhyggeligt for at forstå dens betydning for kommunens økonomi, men personalet peger på følgende muligheder for Hillerød:

- På anlægsområdet vil aftalen betyde øgede lånemuligheder til investeringer på folkeskoleområdet, ældreområdet og i infrastruktur som eksempelvis veje.
- Aftalen vil betyde fremrykning af kvalitetsfondsmidler, der for Hillerød Kommune vil betyde noget bedre muligheder for at fortsætte renoveringen af skoler og daginstitutioner.
- Aftalen vil betyde nogen kompensation for stigende udgifter til det specialiserede sociale område. Hillerød Kommune arbejder selv alvorligt med at nedbringe disse stigende udgifter, og har også rejst sagen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsområdet på et møde mandag. Kommunerne vil efter et analysearbejde vende tilbage til sagen i august. Da kommunerne handler indbyrdes med hinanden på dette område er det vigtigt, at de nedbringer udgifterne i fællesskab.

Publiceret 17 June 2009 09:00