Flere forskere til Hillerød Hospital

En tredobling af nystartede ph.d.-forskningsprojekter er en realitet på Hillerød Hospital

Dødeligheden skal ned for fødende kvinder, og sikkerheden skal op for bevidstløse patienter. Sådan lyder ambitionerne fra to af de i alt tre ph.d.-forskere, som hver har modtaget 300.000 kroner fra Hillerød Hospitals direktions forskningspulje 2009 til deres nystartede forskningsprojekter. Det er to fuldt støttede ph.d.-forskningsprojekter mere end sidste år. I alt bliver 1,6 millioner kroner uddelt til nuværende og nye projekter. "For patienten er det vigtigt, at hospitalets rutiner og teknikker hele tiden bliver udviklet, og at vi fra hospitalets side aldrig stiller os tilfredse, før behandlingen er i top. Pengene er derfor givet mere end godt ud, når jeg tænker på forskellen, som forskernes arbejde vil gøre for hospitalets løbende optimering af patientsikkerheden," siger vicedirektør Anders Kyst.

Undersøger dødelighed for fødende

Forskerne skal blandt andet undersøge, hvordan dødeligheden for fødende kvinder kan bringes ned. Fødselslæger støder nemlig undertiden på blodpropper hos gravide eller fødende, og en mindre andel af dem dør tragisk i barselssengen. Ph.d-forsker og læge Rie Adser Virkus skal i den kommende tid studere data fra i alt 1,5 millioner danske kvinder, der allerede har født. Hun håber på at finde svaret på spørgsmålet og metoder, der kan mindske dødeligheden hos de fødende. En anden forsker, Charlotte Barfod, skal undersøge, hvordan sikkerheden kan forbedres for bevidstløse patienter, der ankommer til hospitaler.

Publiceret 17 June 2009 07:00