Skattefar skærper tonen overfor virksomheder

Alt for mange virksomhedsejere undlader at aflevere selvangivelse, så nu tager SKAT skærpede metoder i brug overfor dem, der ikke har indberettet skat og moms

Af
Jesper Lundh

Selvstændigt erhvervsdrivende har frem til 1. juli til at aflevere deres selvangivelse til SKAT. Men det er der alt for mange, som ikke gør. Nu har SKAT mistet tålmodigheden med de problematiske virksomhedsejere, og derfor vil der i den kommende tid blive sat fokus på virksomhedsejere, som skylder SKAT store beløb, ikke har indsendt selvangivelsereller ikke har indberettet moms og afgifter.
"Nogle virksomhedsejere ignorerer konsekvent de regler og pligter, der er forbundet med at drive selvstændig virksomhed. Konsekvensen er, at skatter og afgifter bliver opgjort på grundlag at et skøn fra SKATs side. I den kommende tid vil vi i SKAT skærpe indsatsen mod denne gruppe," siger afdelingsleder Klaus Sørensen fra SKAT Fredensborg.
SKAT vil kontakte virksomhedsejerne pr. telefon, brev eller komme på uanmeldt besøg - også efter arbejdstidsophør. Men Klaus Sørensen ser allerhelst, at indberetningerne kommer frivilligt - ellers er han og kollegerne klar til at give et hjælpende "skub".
"Udviser virksomhedsejerne ingen vilje til dialog og samarbejde, vil vi tage skærpede metoder i brug," siger han.
Ny lovgivning har givet bedre mulighed for at idømme dagbøder, hvis indberetningerne ikke lander i SKATs postkasse. SKAT kan også få en revisor til at udarbejde manglende regnskab - for skatteyderens regning vel at mærke. Sådan en regning kan ifølge Klaus Sørensen hurtigt løbe op i 20-30.000 kr. eller mere.
Lovgivningen giver også mulighed for, at SKAT kan fratage virksomhedens sin registrering. Uregistreret virksomhed kan straffes med bøde eller fængsel i op til halvandet år.

Publiceret 17 June 2009 14:00