Et flertal bestående af socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og de to løsgængere har bestemt at den ny skole skal bygges og at beslutningen om hvordan skal træffes hurtigst muligt efter sommerferien

Et flertal bestående af socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og de to løsgængere har bestemt at den ny skole skal bygges og at beslutningen om hvordan skal træffes hurtigst muligt efter sommerferien

Demonstranter fik hvad de kom efter

Tvivlen om hvor vidt der overhovedet bygges en ny Asminderød Skole er væk. Politisk flertal for byggeriet på rådhuset mandag

Efter at ordførerne for alle partier har fremlagt deres holdning mandag aften på Fredensborg Rådhus står det klart: Et stort flertal går ind for, at der skal bygges en ny skole og at det skal ske enten ved Vilhemsro som først vedtaget, eller på den eksisterende skoles grund. Meget tyder på, at det bliver den sidste løsning. Venstre er varm fortaler for denne løsning, fordi det letter planarbejdet og fordi parkeringsforhold og forsyningsforhold i store træk er parat til en skole. Venstre er foreløbig ene om at lægge sig fast på denne model, men flertallet har sat et økonomisk loft over, hvad en ny skole må koste. Loftet er på 170 millioner kroner, og det indsnævrer feltet af valgmuligheder ganske betragteligt. Flertallet har bedt forvaltningen skaffe et overblik over, hvilke handlemuligheder byrådet har inden for den ramme.

For og imod

De vil under alle forhold bruge op til 170 millioner kroner på en ny skole: Socialdemokratiet (8) Venstre (8) Dansk Folkeparti (1) Liberal Alliance (1) Ole Marthedal, løsgænger (1) De ønsker at afvente nogle supplerende undersøgelser og en drøftelse af kommunens samlede økonomiske situation på budgetseminaret i august inden der træffes en endelig beslutning: Konservative (4) Radikale Venstre (2) SF (2)

Publiceret 23 June 2009 09:00