Antallet af fogedsager vokser eksplosivt ved Retten i Lyngby.

Antallet af fogedsager vokser eksplosivt ved Retten i Lyngby.

Gyldne dage for inkasso

Mens krisen kradser, har inkassofirmaerne mere travt end nogensinde. Det samme har byretterne, der er ved at drukne i fogedsager

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Den enes død, den andens brød. Det gamle ordsprog giver for alvor mening, når man ser på travlheden hos landets inkassofirmaer. Mens de fleste virksomheder må sige farvel til medarbejdere, ser situationen helt anderledes lys ud for de firmaer, der tjener deres penge på at kradse andres penge ind. Hos Købmandsstandens Inkasso Service har de inden for det seneste halve år ansat 10 nye sagsbehandlere. Antallet af inkassosager er nemlig vokset eksplosivt. "Vi har både måttet indkalde til ekstra overarbejde og ansætte flere sagsbehandlere for at kunne holde nogenlunde trit med udviklingen. Den eksplosive vækst skyldes dels flere sager fra eksisterende kunder, men samtidig mange nye kunder og desværre også sager fra kunder, som ellers aldrig har oplevet tab", siger direktør Jørgen Byrholt. En uhyggelig kæde Ifølge Jørgen Byrholt er mange nystartede virksomheder etableret i opgangstider, og dermed har de ikke brugt energi på at overveje den risiko for tab, der følger med, når man giver kredit. De har altid fået deres penge, men pludselig begynder kunderne at trække betalingerne, komme med undskyldninger og i værste fald slet ikke svare på henvendelser og rykkerskrivelser. De nystartede har ingen kreditpolitik og kender ofte ikke lovgivningen på området. "De er ikke konsekvente nok i deres rykkerprocedure, så derfor risikerer de at komme bagerst i køen, når kunden skal betale sine regninger. Samtidig er de nystartede virksomheder også sårbare, så pludselig kan de selv ende som dårlige betalere. På den måde får vi gang i en uhyggelig, kedelig kæde af ubetalte regninger og dermed masser af arbejde til os og vores advokatpartner", siger Jørgen Byrholt. Krisen slår igennem Tallene fra landets byretter taler deres eget tydelige sprog. Fra 2007 til 2008 kunne de registrere en stigning på 24 procent i antallet af modtagne fogedsager - fra 272.264 sager i 2007 til 336.251 sager i 2008. Ved Retten i Lyngby ligger de også vandret af travlhed. I 2007 modtog de 6.977 fogedsager, mens tallet for 2008 lød på 9.131 sager, en stigning på hele 31 procent. Og tendensen fortsætter klart i 2009, hvor de foreløbig har modtaget 4.994 sager. Til sammenligning havde de på samme tid sidste år 'kun' modtaget 4.069 sager. "Vi kunne mærke det fra den ene dag til den anden, da krisen satte ind i september 2008. Rigtig mange virksomheder oplever manglende likviditet på grund af faldende ordrer, det fører til en økomomisk afmatning. Og domstolene afspejler jo det omgivende samfund", siger retspræsident Flemming Schønnemann. Fogedretten behandler især sager, hvor en person eller et firma er blevet dømt til at betale et bestemt beløb. Eller hvor der er indgået et forlig mellem skyldner og kreditor. Hvis den, der skylder penge ikke kan betale, kan kreditor bede fogedretten om at foretage udlæg i skyldners ejendele.

Publiceret 23 June 2009 10:00